28.07.2022

Paušální daň – plánované změny

V tomto příspěvku se věnujeme plánovaným změnám u paušální daně, které vychází z aktuálně schvalované novely daňových zákonů. Související Sněmovní tisk č. 254 je nyní projednáván v Poslanecké sněmovně, kde 7. 7. 2022 proběhlo první čtení.
Číst více
30.06.2022

Novela daně silniční již pro rok 2022

V roce 2022 doznala silniční daň poměrně podstatných změn. Nejprve došlo k odpuštění platby záloh za celý rok 2022 zveřejněním ve Finančním zpravodaji 6/2022.
Číst více
29.06.2022

Uplatňujete správně nárok na odpočet daně?

Uplatnění nároku na odpočet daně je základním atributem daňové neutrality a nedílnou součástí mechanismu DPH. Jednou ze základních podmínek pro uplatnění je, že přijaté zdanitelné plnění („vstup“) použijete v rámci podnikání pro účely uskutečněných zdanitelných plnění (dodání zboží / poskytnutí služby). V takovém případě pak máte nárok na odpočet daně v plné výši. Základní podmínky pro uplatnění odpočtu daně u tuzemských plnění Vám představíme v tomto příspěvku.
Číst více
29.06.2022

Krátké aktuality 6/2022

Vážení, přinášíme Vám krátké aktuality za měsíc červen 2022: Ve Sbírce zákonů vyšla novela zákona o spotřebních daních, která snižuje spotřební daň z motorové nafty a bezolovnatého benzinu o 1,5 Kč na litr (131/2022 Sb.), účinnost je stanovena na omezené období 1. června 2022 – 30. září 2022.
Číst více
31.05.2022

Krátké aktuality 5/2022

Vážení, přinášíme Vám krátké aktuality za měsíc květen 2022: Prominutí DPH za dodání elektřiny a plynu v listopadu a prosinci 2021 projde přezkumem zákonnosti, a to konkrétně toho, zdali nárůst cen energií lze považovat za mimořádnou událost, jejíž nastání je nezbytné k vydání generálního pardonu.
Číst více
30.05.2022

Daňové souvislosti práce z domova

Možnost práce z domova („home office“) již není vnímána jako pouhý benefit zaměstnancům. V době, kdy byla nařízena protipandemická opatření, byla práce z domova jedinou možností, jak i přesto zabezpečit fungování firmy. I po jejím skončení se řada zaměstnavatelů k práci z domova uchyluje. Využití může být výhodné jak pro zaměstnavatele, tak pro samotné zaměstnance. A jaké jsou daňové dopady v případě, kdy se zaměstnavatel se zaměstnancem na práci z domova domluví, Vám nastíníme v tomto příspěvku.
Číst více
27.05.2022

Identifikovaná osoba z pohledu DPH

Setkali jste se někdy s pojmem „identifikovaná osoba“ v souvislosti s DPH? Pokud jste podnikatel se sídlem v České republice a nejste zde doposud registrován/-a jako plátce DPH, může se stát, že Vám vznikne povinnost k registraci jako tzv. identifikované osobě. O zákonných povinnostech, které takové osobě vznikají, Vás seznámíme v tomto příspěvku.
Číst více
09.05.2022

Týká se Vás povinnost podat ohlášení v rámci Country by country reportingu?

V roce 2017 byla do české legislativy zakotvena oznamovací povinnost nadnárodním skupinám z oblasti výměny informací, tzv. „country by country reporting“.
Číst více
30.04.2022

Krátké aktuality 4/2022

Vážení, přinášíme Vám krátké aktuality za měsíc duben 2022: Finanční správa zveřejnila nečastější dotazy a jejich odpovědi k předání účetní závěrky do sbírky listin prostřednictvím správce daně. Podrobné informace naleznete na webových stránkách Finanční správy.
Číst více
28.04.2022

Zpětný finanční leasing a DPH

Komora daňových poradců („Komora“) v nedávné době projednávala se zástupci Generálního finančního ředitelství („GFŘ“) aspekty DPH u vybraných transakcí finančního leasingu.
Číst více