06.12.2021

Intrastat – změny od 1. ledna 2022

V souvislosti s novým nařízením vlády č. 333/2021 Sb., které je implementací nařízení Evropského parlamentu a Rady, dochází od 1. ledna 2022 ke změnám v hlášení Intrastat.
Číst více
26.11.2021

Jak probíhá daňová kontrola?

Daňová kontrola je kontrolní postup správce daně, prostřednictvím kterého je prověřován základ daně a ostatní okolnosti rozhodné pro stanovení daně.
Číst více
07.09.2021

Potenciální komplikace spojené s předmětem podnikání – máte vše v pořádku?

Vážení klienti, rádi bychom Vás upozornili na potenciální komplikace spojené s nesprávným uvedením předmětu podnikání v zakladatelském právním jednání a/nebo v obchodním rejstříku. Nejvyšší soud ve svém rozhodnutí (sp. zn. 27 Cdo 3549/2020) došel k závěru, že ujednání v zakladatelském právním jednání, podle něhož je předmětem podnikání obchodní korporace „výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona“ nesplňuje požadavek určitosti, jelikož z něj není jasný konkrétní předmět podnikání.
Číst více
04.03.2021

Spuštění projektu MOJE daně

Vážení klienti, tímto Vás chceme upozornit na to, že poslední únorový den byl spuštěn dlouho očekávaný projekt Finanční správy s názvem MOJE daně. „MOJE daně“, od slov MOderní a JEdnoduché, mají hlavní cíl nabídnout jednoduché, rychlé a online řešení daňových povinností. Na portál je možné se dostat přes doménu mojedane.cz.
Číst více
13.01.2021

Co přináší novela zákoníku práce od 1. ledna 2021?

Vážení čtenáři, jste obeznámeni se změnami v zákoníku práce? Od 1. ledna 2021 se změnila pravidla pro počítání dovolené, zavedl se nový institut „sdílené pracovní místo“ nebo došlo ke změnám v oblasti jednorázové náhrady újmy. 1. Vybrané změny úpravy dovolené a její praktické dopady V oblasti dovolené došlo s účinností od 1. ledna 2021 k několika podstatným změnám.
Číst více
20.11.2020

Novela daňového řádu se změnami a posunutou účinností

Víte, v jaké výši se budou od 1. ledna 2021 platit úroky z prodlení? Jaké změny se chystají v oblasti daňového odpočtu při zahájení daňové kontroly? Bude možné daňové přiznání k dani z příjmů za zdaňovací období kalendářního roku 2020 podat stejně jako doposud? Odpovědi na tyto otázky naleznete v dnešním příspěvku spolu s dalšími informacemi k velké novele daňového řádu.  O novele daňového řádu jsme Vás již informovali v tomto článku, účinnost byla předpokládána na 1.  května 2020 nebo 1. června 2020. K původnímu návrhu schváleného Poslaneckou sněmovnou však následně Senát přijal řadu pozměňovacích návrhů, návrh zákona vrátil Poslanecké sněmovně, která jej nepřijala a celá novela tak byla v původním návrhu u konce.
Číst více
27.05.2020

Změna výkladové praxe u daňových kontrol?

Nejvyšší správní soud se ve svém rozsudku ze dne 13. 5. 2020 (č. j. 8 Afs 58/2019–48) vyjádřil ve prospěch daňových poplatníků, když odmítl dosavadní výklad finanční správy v otázce prodlužování lhůty pro stanovení daně v případě tzv. řetězení daňových ztrát, kterou NSS označil jako nezákonnou.   Dle zákonné úpravy platí, že pokud poplatník daně z příjmů vykáže ve zdaňovacím období daňovou ztrátu, může ji uplatnit v následujících pěti zdaňovacích obdobích jako položku odčitatelnou od základu daně (§ 34 odst. 1 zákona o daních z příjmů).  Vykázání daňové ztráty však ovlivňuje lhůtu pro stanovení daně (§ 38r odst. 2 zákona o daních z příjmů). Zjednodušeně platí, že po uplynutí lhůty pro stanovení daně se daň/daňová ztráta za dané zdaňovací období stává konečnou a nemůže být změněna (ať už ze strany poplatníka, nebo správce daně).   Standardní lhůta pro stanovení daně dle daňového řádu činí 3 roky a začíná běžet dnem, v němž uplynula lhůta pro podání řádného daňového přiznání. V určitých specifických situacích se tato lhůta prodlužuje.
Číst více
18.03.2020

Důležité sdělení

V reakci na vzniklou situaci bychom chtěli informovat, že společnost EDM Utilitas přijala opatření pro zachování plného servisu pro naše klienty. Opatření spočívají v práci většiny našich zaměstnanců v podmínkách home-office, snažíme se minimalizovat rizika a důsledně dbáme na nastavení pravidel vzájemné zastupitelnosti jednotlivých pracovníků.  Dodržujeme důsledně doporučení hygieniků, nadále neprobíhají osobní setkání s klienty. Jsme vám plně k dispozici na telefonu a prostřednictvím e-mailové komunikace.
Číst více
02.03.2020

Elektronické stravenky z pohledu účetnictví

Vážení čtenáři, v dnešním článku se blíže věnujeme poměrně novému tématu elektronických stravenkových karet ve vztahu k jejich zobrazení v účetnictví. Poskytování stravného či stravenek patří dlouhodobě mezi oblíbené a nejčastěji rozšířené zaměstnanecké benefity. V době masivního nárůstu technologií a digitalizace mají tradiční papírové stravenky nového konkurenta, kterým je tzv. stravenková karta nabízená poskytovateli stravenek.
Číst více
18.02.2020

Jaké změny se chystají v daňovém řádu pro rok 2020?

Dne 26. srpna 2019 byla vládou České republiky schválena novela daňového řádu, která přinese řadu významných změn. V současné době se tato novela projednává v Poslanecké sněmovně a její účinnost se předpokládá od 1. května nebo 1. června 2020.
Číst více