30.09.2022

Krátké aktuality 9/2022

Vážení, přinášíme Vám krátké aktuality za měsíc září 2022: V legislativním procesu se nachází novela zákona o DPH, která by s účinností od roku 2024 měla implementovat novou oznamovací povinnost pro poskytovatele platebních služeb.
Číst více
29.09.2022

Kontrolní hlášení – nedávný rozsudek NSS

Vážení čtenáři, rádi bychom Vás seznámili s rozsudkem Nejvyššího správního soudu („NSS“)[1], který v nedávné době rozhodoval ve věci vadného podání kontrolního hlášení. O základních informacích v souvislosti s kontrolním hlášení jsme Vás informovali na našich stránkách, stejně jako o pokutách, které plynou v případě porušení povinností.
Číst více
21.09.2022

Zvýhodnění zkrácených úvazků – co se chystá od roku 2023?

Vážení čtenáři, v tomto příspěvku Vás chceme informovat o změnách u pojistného na sociální zabezpečení, které se týkají zkrácených úvazků, jejichž rozšíření vláda v návaznosti na své Programové prohlášení a příslušnou evropskou směrnici podporuje. Níže uvedená zvýhodnění jsou cílena na skupiny zaměstnanců, u kterých je sjednání standardního plného úvazku v praxi nereálné.
Číst více
21.09.2022

Jednorázový příspěvek na dítě – dopady do daně z příjmů fyzických osob

Od minulého měsíce je možné žádat o vyplacení jednorázového příspěvku na dítě ve výši 5 000 Kč. V tomto krátkém příspěvku Vám přinášíme základní informace k daňovým aspektům. Finanční správa k tomuto tématu vydala informaci na svých webových stránkách. Jednorázový příspěvek jako příspěvek hrazený ze státního rozpočtu je dle § 4 odst. 1 písm. i) zákona o daních z příjmů od daně osvobozený.
Číst více
31.08.2022

Krátké aktuality 8/2022

Vážení, přinášíme Vám krátké aktuality za měsíc srpen 2022: Finanční správa aktualizovala dokument s dotazy a odpověďmi k předání účetní závěrky do sbírky listiny prostřednictvím správce daně.
Číst více
30.08.2022

Navýšení cestovních náhrad od 20. srpna 2022

Rádi bychom Vás informovali, že Vyhláškou č. 237/2022 Sb. došlo s účinností od 20. srpna 2022 ke zvýšení stravného a průměrné ceny pohonných hmot.
Číst více
30.08.2022

Oznámení o osvobozeném příjmu

Vážení čtenáři, níže přinášíme stručné informace k povinnosti oznamování osvobozeného příjmu, v nedávné době rovněž akcentované rozsudkem Krajského soudu v Hradci Králové. Základní informace Pokud poplatník daně z příjmů fyzických osob obdrží příjem, který je od daně osvobozen, je povinen oznámit správci daně tuto skutečnost do konce lhůty pro podání daňového přiznání za zdaňovací období, ve kterém příjem obdržel. To platí za předpokladu, že takový příjem je vyšší než 5 000 000 Kč. V oznámení se uvede výše příjmu, popis okolností nabytí příjmu a datum, kdy příjem vznikl.
Číst více
12.08.2022

Stravování při pracovní cestě – dopady do daní z příjmů

Pokud posíláte zaměstnance na pracovní cestu, náleží jim příslušná výše stravného dle zákoníku práce. Jeho výše je odvozena od délky pracovní cesty. Náklady na stravné jsou pro zaměstnavatele bez ohledu na jeho výši daňově uznatelným nákladem, na straně zaměstnance se pak jedná o příjem, který není předmětem daně (do výše stanovené zákoníkem práce).
Číst více
29.07.2022

Krátké aktuality 7/2022

Vážení, přinášíme Vám krátké aktuality za měsíc červenec 2022: V legislativním procesu se nachází novela zákona o DPH a daně z příjmů (viz v krátkých aktualitách za 5/2022).
Číst více
28.07.2022

Správce daně a využití údajů z „Automatické kontroly vozidel“ aneb nedávný rozsudek NSS

Chtěli bychom Vás seznámit s nedávným rozsudkem Nejvyššího správního soudu („NSS“), který se zabýval využitím záznamů Policie ČR správcem daně k prokázání pohybu vozidel.
Číst více