15.04.2020

Jak bude fungovat odklad placení nájemného u podnikatelů?

Vážení čtenáři,  v tomto příspěvku shrnujeme aktuální situaci ohledně plateb nájemného v době pandemie. Níže zmíněným vládním návrhem bude prakticky umožněno odložit platby nájemného pro podnikatelské subjekty postižené současnou situací, kdy část z nich musela z důvodu vyhlášení nouzového stavu uzavřít své provozovny. Vláda navrhla zavedení tohoto opatření s cílem alespoň částečně zlepšit současnou nepříznivou finanční situaci podnikatelů, kteří provozují svoji činnost v pronajatých prostorech.   Je však třeba poznamenat, že zákon explicitně nezavádí posun splatnosti nájemného, nýbrž zmírňuje ve vymezených případech následky jeho neplacení (viz dále). Změna ale bude mít reálný dopad na termíny placení nájemného, což do značné míry ovlivní finanční toky u nájemců i pronajímatelů. Zároveň dodáváme a zdůrazňujeme, že se nejedná o prominutí plateb nájemného.  Je zřejmé, že odklad plateb nájemného může pomoci části podnikatelů vyřešit současné problémy s nedostatkem hotovosti, na druhou stranu ovšem negativně ovlivní stranu pronajímatelů.
Číst více
07.04.2020

Informace pro zaměstnavatele a zaměstnance

Vážení, v tomto příspěvku jsme pro Vás připravili souhrn informací relevantních pro zaměstnavatele a zaměstnance.
Číst více
07.04.2020

Nové podmínky pro vyplácení kompenzačního bonusu a ošetřovného pro OSVČ

1.
Číst více
01.04.2020

Programy a finanční podpora pro OSVČ

Vážení, přinášíme Vám aktuální informace k programům a finanční podpoře pro osoby samostatně výdělečně činné (dále jen "OSVČ"), a to konkrétně ke kompenzačnímu bonusu a dotaci na ošetřovné.
Číst více
27.03.2020

Covid-19 – nová vládní opatření

Vážení čtenáři,  v tomto příspěvku Vás chceme informovat o nových daňových opatřeních přijatých v souvislosti s aktuálně probíhajícím nouzovým stavem.  Vzhledem k tomu, že aktuální situace v oblasti schvalování daňových změn je velmi hektická a v médiích je zveřejňováno velké množství informací, jsme připraveni Vám v případě nejasností pomoci.
Číst více
18.03.2020

Opatření liberačního daňového balíčku

Dne 15. 3. 2020 došlo vládou České republiky ke schválení tzv. liberačního daňového balíčku.
Číst více
18.03.2020

Důležité sdělení

V reakci na vzniklou situaci bychom chtěli informovat, že společnost EDM Utilitas přijala opatření pro zachování plného servisu pro naše klienty.
Číst více
02.03.2020

Elektronické stravenky z pohledu účetnictví

Vážení čtenáři, v dnešním článku se blíže věnujeme poměrně novému tématu elektronických stravenkových karet ve vztahu k jejich zobrazení v účetnictví.
Číst více
19.02.2020

Vývoj v oblasti elektronické evidence tržeb (EET)

V současné době se elektronická evidence tržeb týká pouze subjektů podnikajících v oblasti ubytovacích a stravovacích služeb (CZ NACE 55 a 56) a maloobchodů a velkoobchodů (CZ NACE 45.1, 45.3, 45.4, 46 a 47).
Číst více
18.02.2020

Jaké změny se chystají v daňovém řádu pro rok 2020?

Dne 26. srpna 2019 byla vládou České republiky schválena novela daňového řádu, která přinese řadu významných změn.
Číst více