Z důvodu vysokého nárůstu cen energií rozhodlo MF o prominutí DPH při dodání elektřiny a plynu. K plnému osvobození dodávek od DPH je třeba souhlasu EK, prozatím tak přichází ministerstvo s prominutím daně na poslední dva měsíce letošního roku.
Pronajímáte prostory skrze internetový portál, jako je např. Airbnb? Poté byste měli zpozornět, jelikož příjmy z takové činnosti jsou obvykle považovány za příjmy ze samostatné činnosti, a nikoliv za příjmy z nájmu.
V rámci boje proti daňovým únikům byla zavedena řada legislativních opatření, která mají ztrátám na daňových výnosech předcházet. Jedním z takových opatření je koncept ručení příjemce zdanitelného plnění za neodvedenou daň.
V legislativním procesu se momentálně nachází novela zákona o DPH, která implementuje změny evropské legislativy účinné od 1. 7. 2021.
V prvním díle souhrnných informací k novele zákona o DPH jsme Vás informovali o změnách v oblasti zasílání zboží a režimu jednoho správního místa. Ve druhém díle Vás seznámíme se změnami v oblasti osvobození u dovozu zboží nízké hodnoty a novým pravidlům.