INFO
Souhrn informací o programu Antivirus a kompenzační bonus pro osoby pracující na základě DPP a DPČ.
Souhrn informací k programům a úlevám, které jsou momentálně v platnosti. Jejich cílem je podpora podnikatelů zasažených vládními restrikcemi.
Od 1. 1. 2021 už netvoří Spojené království součást jednotného trhu ani celní unie. Od tohoto data se na Spojené království také nevztahují mezinárodní dohody EU a stává se tzv. třetí zemí. Tato změna má mimo jiné také dopad do zdanění příjmů.
O zrušení superhrubé mzdy, tolik v médiích diskutované, jste zcela jistě slyšeli. Jsou Vám známy ale i ostatní změny, které nás pravděpodobně od letošního roku v daních z příjmů čekají?
Víte, v jaké výši se budou od 1. ledna 2021 platit úroky z prodlení?
Osoby samostatně výdělečně činné jsou povinny spolu s daňovým přiznáním podat přehledy pro zdravotní pojišťovnu a správu...