Víte k čemu slouží Prohlášení poplatníka DPFO a jaké si můžete uplatnit slevy? A kdy má zaměstnanec povinnost podat daňové přiznání?
Na rok 2023 byla Českým statistickým úřadem zveřejněna nová příručka pro hlášení Intrastat. Intrastat představuje systém sběru a zpracování údajů o pohybu zboží mezi členskými státy EU.
V tomto příspěvku Vás seznámíme s rozsudkem NSS, jehož předmětem bylo určení, zda výdaje vynaložené na stavební práce představovaly opravu, nebo zda byly vynaloženy na pořízení nového hmotného majetku.
V tomto příspěvku naleznete informace a praktické příklady při aplikaci DPH u dodávek zboží ze země mimo EU („dovoz“) a do zemí mimo EU („vývoz“).
Od 1. 1. 2023 je účinná vyhláška o změně sazby základní náhrady za používání silničních motorových vozidel a stravného a o stanovení průměrné ceny PHM pro účely poskytování cestovních náhrad.
Novelou zákona o DPH došlo s účinností od 1. 1. 2023 nejenom ke zvýšení obratu DPH, ale také ke změnám v kontrolním hlášení. To, jaké novinky nás od roku 2023 čekají, jsme pro Vás připravili v našem novém příspěvku.
Hledáme posily do týmu
Do přátelského týmu hledáme vhodného kandidáta/tku pro pozici účetní. Více