Nechte Vaše starosti na nás
Počítáme s Vámi


Audit

Náš audit Vám přinese nový pohled na Vaši společnost a upozorní na možná rizika.

Více informací

Daně

Sestavíme Vám optimální daňové nastavení firemní struktury.

Více informací

Účetnictví

Dobře vedené účetnictví je základním kamenem pro dobře nastavené daně.

Více informací

400+

spokojených klientů

2000+

vyhotovených auditů

10+

let zkušeností

Příspěvky z blogu

Vážení,  Ministerstvo pro místní rozvoj ČR na svých webových stránkách vyhlásilo dotační program „COVID – ubytování“, jehož parametry naleznete níže. Program je vyhlášen za účelem podpory subjektů provozující ubytovací služby v České republice dle živnostenského zákona.  Kdo může žádat o dotaci?  Oprávněným žadatel o dotaci je:     právnická osoba, která byla ke dni 14. března 2020 daňovým rezidentem České republiky nebo jiného členského státu Evropské unie nebo Evrop...... Číst více
v tomto příspěvku jsme Vás informovali o změnách, které se týkaly odpuštění záloh na důchodové a zdravotní pojištění placených osobami samostatně výdělečně činnými („OSVČ“). Za měsíce březen až srpen 2020 byly odpuštěny platby záloh na důchodové a zdravotní pojištění, a to v jejich minimální výši. V Přehledu za rok 2020 budou odpuštěné minimální zálohy zohledněny jako uhrazené.    Upozorňujeme tak, že od měsíce září 2020 je znovu nutné zálohy odvádět v termínech:     do 8. dne ...... Číst více
Vláda ČR prodloužila platnost programu Antivirus na podporu nezaměstnanosti, a to do 31. října 2020. Prodloužení programu se týká režimu A a B, o jejichž parametrech jsme Vás informovali v tomto příspěvku. Platnost režimu C týkající se prominutí pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, o kterém naleznete informace na tomto odkazu, zůstává beze změny, tj. poslední možností jeho využití je spjata s měsícem srpen 2020.  Dle předběžných informací by měl...... Číst více
V několika předchozích článcích jsme Vás informovali o možnosti získání kompenzačního bonusu pro OSVČ a pro společníky s.r.o. Tímto příspěvkem Vás informujeme o stejné možnosti pro osoby vykonávající činnost na základě dohody o pracovní činnosti („DPČ“) a dohody o provedení práce („DPP“).  Subjektem kompenzačního bonusu je osoba, která v období od 1. října 2019 do 31. března 2020 (tzv. „rozhodné období“) byla v důsledku práce na základě DPP nebo DPČ alespoň 4 měsíce účastna nemocenského p...... Číst více

Otázky a odpovědi

S rozdělením podniků do kategorií souvisí i požadavky na vedení účetnictví, sestavování účetní závěrky a zveřejňování zejména v následujících oblastech: Mikro účetní jednotky a malé účetní jednotky pokud nemají povinnost mít ověřenou účetní závěrku auditorem: Mají možnost vést účetnictví a sestavit rozvahu ve zkráceném rozsahu. Nemusí zveřejnit výkaz zisku a ztráty. Mohou sestavit přílohu k účetní závěrce pouze v základním (omezeném) rozsahu.   Střední účetní jednotky a velké úče... Číst více
Pokud chcete skutečně vidět do čísel vaší společnosti a mít přehled o tom, co se děje, potřebujete šikovné účetní. Kvalita účetních se samozřejmě liší, a to nejen co se týče jejich spolehlivosti, ale také jejich schopnosti vidět vaše podnikatelské kroky v daňovém a účetním kontextu nebo jednotlivé případy v kontextu celého podnikání. Tato schopnost vyžaduje zkušenosti s podnikáním, ale i představivost a předvídatelnost. Dobrý účetní musí správně pochopit Váš podnikatelský záměr ať už podnikáte v... Číst více
Ještě před samotným podnikáním si udělejte jasno v těchto bodech: Máte business plán? Máte představu o cash flow Vašeho podnikání? Budete financovat počátek podnikání z vlastních zdrojů nebo potřebujete finanční pomoc banky? Kolik cizích zdrojů Vaše podnikání unese a proč? Bude pro Vás výhodnější podnikat jako OSVČ nebo jako právnická osoba? Chcete založit společnost s ručením omezeným, akciovou společnost, komanditní či veřejnou obchodní společnost? Poraďte se s odborníky o možnostech, kt... Číst více
Pokud Váš obchodní závod vyrostl více než jste čekali, spojil se s jiným obchodním závodem nebo jste koupili konkurenční firmu (fúze a akvizice), pravděpodobně skončila doba, kdy jste nosili všechna čísla v hlavě a automaticky Vám naskakovaly finanční souvislosti jednotlivých podnikatelských kroků. Ještě než se Vám takový úspěch podaří, zaměřte se na tyto body: Plánování růstu – růst by neměl být náhodný, ale měl by probíhat podle dlouhodobé strategie podnikatelských kroků, které by měly mít... Číst více