INFO
Jste obeznámeni se změnami v zákoníku práce? Od 1. ledna 2021 se změnila pravidla pro počítání dovolené, zavedl se nový institut „sdílené pracovní místo“ nebo došlo ke změnám v oblasti jednorázové náhrady újmy.
Od 1. 1. 2021 už netvoří Spojené království součást jednotného trhu ani celní unie. Od tohoto data se na Spojené království také nevztahují mezinárodní dohody EU a stává se tzv. třetí zemí. Tato změna má mimo jiné také dopad do zdanění příjmů.
S koncem roku 2020 končí přechodné období spojené s  vystoupením Spojeného království z Evropské unie. Od 1. ledna 2021 již není Spojené království součástí celní unie EU a nevztahuje se na něj právo Unie.
Osoby samostatně výdělečně činné jsou povinny spolu s daňovým přiznáním podat přehledy pro zdravotní pojišťovnu a správu...
O zrušení superhrubé mzdy, tolik v médiích diskutované, jste zcela jistě slyšeli. Jsou Vám známy ale i ostatní změny, které nás pravděpodobně od letošního roku v daních z příjmů čekají?
Víte, v jaké výši se budou od 1. ledna 2021 platit úroky z prodlení?