Pokud je zaměstnanci na pracovní cestě poskytnuto bezplatně stravování v podobě snídaně, oběda či večeře, je zaměstnavatel povinen stravné v odpovídající výši krátit.
V nedávném rozsudku se Nejvyšší správní soud („NSS“)zabýval využitím záznamů Policie ČR správcem daně k prokázání pohybu vozidel.
Plánované změny u paušální daně, které vychází z aktuálně schvalované novely daňových zákonů.
Jednou ze základních podmínek pro uplatnění je, že přijaté zdanitelné plnění použijete v rámci podnikání pro účely uskutečněných zdanitelných plnění. V takovém případě pak máte nárok na odpočet daně v plné výši.
Možnost práce z domova („home office“) již není vnímána jako pouhý benefit zaměstnancům. Využití může být výhodné jak pro zaměstnavatele, tak pro samotné zaměstnance.
V roce 2022 doznala silniční daň poměrně podstatných změn. V červnu 2022 pak byla ve Sbírce zákonů vyhlášena novela č. 142/2022 Sb., která zásadním způsobem omezuje předmět silniční daně.