Hledáme kolegy

Nechte Vaše starosti na nás
Počítáme s Vámi


Audit

Náš audit Vám přinese nový pohled na Vaši společnost a upozorní na možná rizika.

Více informací

Daně

Sestavíme Vám optimální daňové nastavení firemní struktury.

Více informací

Účetnictví

Dobře vedené účetnictví je základním kamenem pro dobře nastavené daně.

Více informací

2000+

vyhotovených auditů

400+

spokojených klientů

10+

let zkušeností

Příspěvky z blogu

V současné době se elektronická evidence tržeb týká pouze subjektů podnikajících v oblasti ubytovacích a stravovacích služeb (CZ NACE 55 a 56) a maloobchodů a velkoobchodů (CZ NACE 45.1, 45.3, 45.4, 46 a 47). Dne 1. 5. 2020 dojde ke spuštění tzv. 3. a 4. vlny EET, v rámci čehož dojde k rozšíření povinností spjatých s EET i na ostatní subjekty. Nově se tedy bude EET týkat i například právníků, účetních, řemeslníků nebo zemědělců. Pokud ovšem přijímáte platby pouze bankovním převodem či platební k...... Číst více
Dne 26. srpna 2019 byla vládou České republiky schválena novela daňového řádu, která přinese řadu významných změn. V současné době se tato novela projednává v Poslanecké sněmovně a její účinnost se předpokládá od 1. května nebo 1. června 2020. Upozorňujeme, že během schvalování může dojít ještě k dílčím změnám v textu novely. A jaké nejdůležitější novinky nás tedy pravděpodobně čekají? Záloha na daňový odpočet u DPH V návaznosti na nález Ústavního soudu bude do daňového řádu zakomponován nový...... Číst více
Vážení čtenáři, v tomto příspěvku shrnujeme daňové změny, které nabyly účinnosti dne 1. 1. 2020, a to v souvislosti s daní z příjmů právnických osob, místními poplatky a daní z nemovitých věcí. V závěru vydání zároveň krátce pojednáváme o plánovaných změnách zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví (dále jen „zákon o účetnictví") a o zavedení digitální daně. 1. Daň z příjmů Daň z příjmů v roce 2020 neprojde tak významnými a rozsáhlými změnami, jako tomu bylo v roce 2019. Pro informaci zmiňujeme, ...... Číst více
Vážení čtenáři,čas účetních závěrek a povinností s tímto souvisejících se nekompromisně blíží. Dovolte nám tedy v této souvislosti zopakovat základní kategorizaci účetních jednotek dle pevně stanovených kritérií s odvoláním na zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví. V tomto článku se zabýváme zejména odlišnostmi v povinnostech účetních jednotek v závislosti na kategorii a dále rozsahem povinně zveřejňovaných informací v Příloze v účetní závěrce a návazně i v Rozvaze a Výkazu zisku a ztráty. Základ...... Číst více

Otázky a odpovědi

S rozdělením podniků do kategorií souvisí i požadavky na vedení účetnictví, sestavování účetní závěrky a zveřejňování zejména v následujících oblastech: Mikro účetní jednotky a malé účetní jednotky pokud nemají povinnost mít ověřenou účetní závěrku auditorem: Mají možnost vést účetnictví a sestavit rozvahu ve zkráceném rozsahu. Nemusí zveřejnit výkaz zisku a ztráty. Mohou sestavit přílohu k účetní závěrce pouze v základním (omezeném) rozsahu.   Střední účetní jednotky a velké úče... Číst více
Pokud chcete skutečně vidět do čísel vaší společnosti a mít přehled o tom, co se děje, potřebujete šikovné účetní. Kvalita účetních se samozřejmě liší, a to nejen co se týče jejich spolehlivosti, ale také jejich schopnosti vidět vaše podnikatelské kroky v daňovém a účetním kontextu nebo jednotlivé případy v kontextu celého podnikání. Tato schopnost vyžaduje zkušenosti s podnikáním, ale i představivost a předvídatelnost. Dobrý účetní musí správně pochopit Váš podnikatelský záměr ať už podnikáte v... Číst více
Ještě před samotným podnikáním si udělejte jasno v těchto bodech: Máte business plán? Máte představu o cash flow Vašeho podnikání? Budete financovat počátek podnikání z vlastních zdrojů nebo potřebujete finanční pomoc banky? Kolik cizích zdrojů Vaše podnikání unese a proč? Bude pro Vás výhodnější podnikat jako OSVČ nebo jako právnická osoba? Chcete založit společnost s ručením omezeným, akciovou společnost, komanditní či veřejnou obchodní společnost? Poraďte se s odborníky o možnostech, kt... Číst více
Pokud Váš obchodní závod vyrostl více než jste čekali, spojil se s jiným obchodním závodem nebo jste koupili konkurenční firmu (fúze a akvizice), pravděpodobně skončila doba, kdy jste nosili všechna čísla v hlavě a automaticky Vám naskakovaly finanční souvislosti jednotlivých podnikatelských kroků. Ještě než se Vám takový úspěch podaří, zaměřte se na tyto body: Plánování růstu – růst by neměl být náhodný, ale měl by probíhat podle dlouhodobé strategie podnikatelských kroků, které by měly mít... Číst více