Oznámení
Dne 13. 10. 2023 byl ze strany Poslanecké sněmovny schválen tzv. konsolidační balíček, ten je zařazen na pořad 18. schůze Senátu (od 8. 11. 2023). Zákon bude novelizovat více než šest desítek zákonů. Nejvíce změn je v oblasti daní, a to hlavně daní z příjmů, DPH, daně z nemovitých věcí, spotřebních daních či daně z hazardních her. V příspěvku jsme pro Vás připravili shrnutí nejdůležitějších změn, tentokrát v oblasti DPH a daně z nemovitých věcí.
Dne 13. 10. 2023 byl ze strany Poslanecké sněmovny schválen tzv. konsolidační balíček. Zákon bude novelizovat více než šest desítek zákonů. Nejvíce změn je v oblasti daní, a to hlavně daní z příjmů, DPH, daně z nemovitých věcí, spotřebních daních či daně z hazardních her. V příspěvku jsme pro Vás připravili shrnutí nejdůležitějších změn, a to v oblasti DPH a daně z nemovitých věcí.
Dne 19. 9. 2023 vyšla ve Sbírce zákonů novela zákoníku práce, která podstatně upravuje některé aspekty pracovněprávních vztahů. Předpis má dělenou účinnost, většina ustanoveni však nabývá účinnosti od 1. 10. 2023. V příspěvku jsme pro Vás připravili přehled nejdůležitějších změn, které s novelou souvisí.
Nejvyšší správní soud v nedávné době rozhodoval ve věci rozlišení mezi náklady na propagaci (daňově uznatelný náklad) a náklady na reprezentaci (daňově neuznatelný náklad).
100 let CHG
V tomto příspěvku naleznete informace a praktické příklady při aplikaci DPH u dodávek zboží ze země mimo EU („dovoz“) a do zemí mimo EU („vývoz“).
Hledáme posily do týmu
Finanční účetní – zkušenost s IFRS, fondy Více
Asistent/ka auditora, specialista na konsolidace Více