V roce 2017 byla do české legislativy zakotvena oznamovací povinnost nadnárodním skupinám z oblasti výměny informací, tzv. „country by country reporting“. Oznámení s vymezenými informacemi většinou podává za celou skupinu mateřská společnost.
V legislativním procesu se nachází novela zákona o spotřebních daních, na základě které by mělo dojít k dočasnému snížení spotřební daně z motorové nafty a bezolovnatého benzínu o 1,5 Kč na litr.
Komora daňových poradců v nedávné době projednávala se zástupci Generálního finančního ředitelství aspekty DPH u vybraných transakcí finančního leasingu.
Plátci DPH mají stanovenou povinnost jednou za měsíc či čtvrtletí podat kontrolní hlášení. Termín pro jeho podání je do 25. dne po skončení kalendářního měsíce, popř. do 25. dne po skončení kalendářního čtvrtletí.
Víte, za jaká období si můžete uplatnit daňovou ztrátu jako položku odčitatelnou od základu daně? Máte ponětí o tom, že je možné daňovou ztrátu uplatnit zpětně, a to ještě před jejím pravomocným stanovením? Více informací v našem článku.
Nejen osoby samostatně výdělečně činné (OSVČ) musí podávat daňové přiznání k dani z příjmů fyzických osob. Tato povinnost se může týkat i některých zaměstnanců, rentiérů nebo i penzistů.