Rádi bychom Vás upozornili na sloučení společnosti Equa bank, a.s. a Raiffeisenbank, a.s. pod značkou Raiffeisenbank k 14.11.2022.
Dne 12. 10. 2022 bylo ukončeno připomínkové řízení k návrhu novely zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce. Zde předkládáme shrnutí nejdůležitějších změn, tak jak jsou uvedeny v původním návrhu zákona.
Umožňujete svým zaměstnancům používat motorová vozidla pro služební i soukromé účely? Pak věnujte pozornost tomuto příspěvku, v němž Vám nastíníme základní daňové aspekty, které s poskytnutím manažerského vozidla souvisí.
Rozsudek Nejvyššího správního soudu („NSS“) , který v nedávné době rozhodoval ve věci vadného podání kontrolního hlášení.
Změny u pojistného na sociální zabezpečení od roku 2023, které se týkají zkrácených úvazků, jejichž rozšíření vláda v návaznosti na své Programové prohlášení a příslušnou evropskou směrnici podporuje.
S účinností od 20. srpna 2022 dochází ke zvýšení stravného a průměrné ceny pohonných hmot.