Rozsudek Nejvyššího správního soudu („NSS“) , který v nedávné době rozhodoval ve věci vadného podání kontrolního hlášení.
Změny u pojistného na sociální zabezpečení od roku 2023, které se týkají zkrácených úvazků, jejichž rozšíření vláda v návaznosti na své Programové prohlášení a příslušnou evropskou směrnici podporuje.
Od minulého měsíce je možné žádat o vyplacení jednorázového příspěvku na dítě ve výši 5 000 Kč.
S účinností od 20. srpna 2022 dochází ke zvýšení stravného a průměrné ceny pohonných hmot.
Povinnosti oznamování osvobozeného příjmu. Víte v jakých případech je třeba oznámení podat a kdy naopak ne?
V nedávném rozsudku se Nejvyšší správní soud („NSS“)zabýval využitím záznamů Policie ČR správcem daně k prokázání pohybu vozidel.