Víte, kdy se daňová kontrola nově považuje za zahájenou nebo naopak ukončenou? Víte, jaký je rozdíl mezi daňovou kontrolou a postupem k odstranění pochybností? Odpovědi na tyto otázky naleznete v našem příspěvku, stejně jako další informace.
Vláda schválila novou výši minimální a zaručené mzdy. V nové výši budou platné od 1. ledna 2022, od uvedeného data také bude platit nová výše průměrné mzdy.
Česká republika bude usilovat u Evropské komise o zvýšení limitu pro účely registrace k DPH na 2 mil. Kč. Dle současné legislativy platí hranice pro registraci k DPH ve výši 1 mil. Kč.
Prominutí DPH platí i nadále, dle nejnovějšího rozhodnutí uveřejněného ve Finančním zpravodaji č. 33/2021 je za stejných podmínek prodlouženo do 31. 12. 2021.
Z důvodu vysokého nárůstu cen energií rozhodlo MF o prominutí DPH při dodání elektřiny a plynu. K plnému osvobození dodávek od DPH je třeba souhlasu EK, prozatím tak přichází ministerstvo s prominutím daně na poslední dva měsíce letošního roku.