Nechte Vaše starosti na nás
Počítáme s Vámi


Audit

Náš audit Vám přinese nový pohled na Vaši společnost a upozorní na možná rizika.

Více informací

Daně

Sestavíme Vám optimální daňové nastavení firemní struktury.

Více informací

Účetnictví

Dobře vedené účetnictví je základním kamenem pro dobře nastavené daně.

Více informací

10+

let zkušeností

2000+

vyhotovených auditů

400+

spokojených klientů

Příspěvky z blogu

Vážení,  přinášíme Vám shrnující informace k současným opatřením, jejichž cílem je pomoc podnikatelům a zaměstnavatelům zasažených momentálními opatřeními proti šíření koronaviru.   Vláda na svých jednáních rozhodla o:  daňových úlevách u vybraných daní;  obnovení daňových úlev na DPH u bezúplatných plnění;  prodloužení programu Antivirus;  prodloužení a úpravě programu COVID – Nájemné;  prodloužení programů na podporu kultury a sportu a novém programu COVID – Bus;  obnovení programu n...... Číst více
Vážení čtenáři, v našem dřívějším příspěvku jsme Vás informovali o evropské iniciativě na poli sjednocení principů DPH u vnitrounijních dodávek se zbožím. Předstupněm plánovaného systému jsou tzv. „quick fixes“, které mají přispět k harmonizaci systému DPH. Vzhledem k prodlevám v legislativním procesu v tuzemsku mohly daňové subjekty postupovat dobrovolně od 1. ledna 2020 dle přímého účinku směrnice Rady EU. Změny související s „quick fixes“ byly novelou do zákona o DPH již transponovány, a to...... Číst více
Vážení čtenáři,  v našem dřívějším příspěvku jsme Vás informovali o prominutí sankcí plynoucích z opožděného podání daňového přiznání k dani z nabytí nemovitých věcí. Tímto Vás informujeme, že ke dni 26. 9. 2020 došlo ke zrušení daně z nabytí nemovitých věcí, toliko diskutované.  Schválený zákon dle přechodných ustanovení zrušuje daň z nabytí se zpětnou účinností - vztahuje se na všechny případy, kdy provedení vkladu do katastru nemovitostí proběhlo od 1. 12. 2019 (tj. právní účinky ...... Číst více
Vážení,  Ministerstvo pro místní rozvoj ČR na svých webových stránkách vyhlásilo dotační program „COVID – ubytování“, jehož parametry naleznete níže. Program je vyhlášen za účelem podpory subjektů provozující ubytovací služby v České republice dle živnostenského zákona.  Kdo může žádat o dotaci?  Oprávněným žadatel o dotaci je:     právnická osoba, která byla ke dni 14. března 2020 daňovým rezidentem České republiky nebo jiného členského státu Evropské unie nebo Evrop...... Číst více

Otázky a odpovědi

S rozdělením podniků do kategorií souvisí i požadavky na vedení účetnictví, sestavování účetní závěrky a zveřejňování zejména v následujících oblastech: Mikro účetní jednotky a malé účetní jednotky pokud nemají povinnost mít ověřenou účetní závěrku auditorem: Mají možnost vést účetnictví a sestavit rozvahu ve zkráceném rozsahu. Nemusí zveřejnit výkaz zisku a ztráty. Mohou sestavit přílohu k účetní závěrce pouze v základním (omezeném) rozsahu.   Střední účetní jednotky a velké úče... Číst více
Pokud chcete skutečně vidět do čísel vaší společnosti a mít přehled o tom, co se děje, potřebujete šikovné účetní. Kvalita účetních se samozřejmě liší, a to nejen co se týče jejich spolehlivosti, ale také jejich schopnosti vidět vaše podnikatelské kroky v daňovém a účetním kontextu nebo jednotlivé případy v kontextu celého podnikání. Tato schopnost vyžaduje zkušenosti s podnikáním, ale i představivost a předvídatelnost. Dobrý účetní musí správně pochopit Váš podnikatelský záměr ať už podnikáte v... Číst více
Ještě před samotným podnikáním si udělejte jasno v těchto bodech: Máte business plán? Máte představu o cash flow Vašeho podnikání? Budete financovat počátek podnikání z vlastních zdrojů nebo potřebujete finanční pomoc banky? Kolik cizích zdrojů Vaše podnikání unese a proč? Bude pro Vás výhodnější podnikat jako OSVČ nebo jako právnická osoba? Chcete založit společnost s ručením omezeným, akciovou společnost, komanditní či veřejnou obchodní společnost? Poraďte se s odborníky o možnostech, kt... Číst více
Pokud Váš obchodní závod vyrostl více než jste čekali, spojil se s jiným obchodním závodem nebo jste koupili konkurenční firmu (fúze a akvizice), pravděpodobně skončila doba, kdy jste nosili všechna čísla v hlavě a automaticky Vám naskakovaly finanční souvislosti jednotlivých podnikatelských kroků. Ještě než se Vám takový úspěch podaří, zaměřte se na tyto body: Plánování růstu – růst by neměl být náhodný, ale měl by probíhat podle dlouhodobé strategie podnikatelských kroků, které by měly mít... Číst více