• Zvýšení daňového zvýhodnění na druhé a třetí dítě

  od Jaroslava Dolejšová | 12. května 2016

  Od roku 2015 mohou poplatníci daně z příjmů fyzických osob využívat zvýšených sazeb daňového zvýhodnění za druhé, třetí a další vyživované dítě žijící s ním ve společně hospodařící domácnosti.

  Dne 25. dubna 2016 nabyl platnosti zákon č. 125/2016 Sb., kterým se mění zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů. Touto novelou se výše daňového zvýhodnění za rok podle § 35c zvyšuje pro rok 2016 následovně:

  • druhé dítě: zvýšení z 15 804 Kč na 17 004 Kč;
  • třetí a každé další dítě: zvýšení z 17 004 Kč na 20 604 Kč.

  Jestliže poplatník uplatňuje daňové zvýhodnění v rámci závislé činnosti, pak se toto zvýšení poprvé použije při zúčtování mzdy za měsíc květen 2016. Zbývající část nároku za měsíce leden až duben bude poplatníkovi zohledněna v rámci ročního zúčtování záloh a daňového zvýhodnění (resp. formou podání daňového přiznání).