• Změny ve spotřební dani v roce 2016

  od Jaroslava Dolejšová | 15. února 2016

  Zvýšení sazeb spotřební daně z tabákových výrobků

  Zavádí se postupné zvyšování spotřební daně z cigaret a dalších tabákových výrobků, a to na základě schváleného tříletého plánu. Sazby se zvýší poprvé k 1. lednu 2016 příštího roku a poté od stejného data i v následujících dvou letech. V důsledku nutného naplnění požadavku směrnice Rady EU ohledně minimálního zdanění cigaret bude v roce 2016 činit zvýšení spotřební daně u cigaret přibližně 3 Kč na krabičku, pro roky 2017 a 2018 pak 0,90 až 1 Kč, respektive o 1,20 Kč na krabičku.

   

  Regulace předzásobení cigaret při změně sazby spotřební daně

  Od 1. 1. 2016 budou postupně na trh zaváděny tabákové výrobky s vyšší sazbou spotřební daně. Cigarety s předchozí sazbou daně (tj. označené tabákovou nálepkou s písmenem „P“) bude možné doprodávat pouze do konce března 2016. Ostatních tabákových výrobků se tato regulace netýká. Novou sazbu spotřební daně účinnou od 1. ledna 2016 reprezentuje písmeno „S“ na tabákové nálepce.

   

  Biopaliva

  Budou snížena daňová zvýhodnění na vysokoprocentní a čistá biopaliva. Zároveň již v souladu s požadavky Evropské komise nebude existovat možnost započíst tato daňově zvýhodněná vysokoprocentní a čistá biopaliva do plnění povinných minimálních podílů biopaliv, které mají být za kalendářní rok uvedeny na trh pohonných hmot.

   

  Zelená nafta

  S předpokládanou účinností bude od 1. 7. 2016 rozšířena možnost stávajícího daňového zvýhodnění motorové nafty spotřebované v rostlinné prvovýrobě i na motorovou naftu spotřebovanou v živočišné výrobě (v současné době ve fázi návrhu). Dopad na inkaso spotřební daně je nízký, důvodem tohoto opatření je zejména odstranění nejistoty přiřazování dopravy v některých případech zemědělské činnosti.