• Zjednodušení komunikace s Finančním Úřadem konečně v provozu – Datová informační schránka

  od Barbora Spáčilová | 2. září 2014

  Finanční správa České republiky připravuje zavedení nové přílohy k přiznání k dani z příjmů právnických osob, tzv. Přehled transakcí spojených osob. 

   

  V letošním roce byl Finančním úřadem zpřístupněn nový nástroj pod názvem Datová informační schránka. Jedná se o online databázi dat vztahujících se k daňovým povinnostem Vaší společnosti.

  V této databázi naleznete stav všech Vašich daňových účtů a jejich finanční historii, včetně nedoplatků, přeplatků, úroků z prodlení, a také daňový kalendář či přehled písemností. Datová informační schránka je v porovnání s nepravidelnou a nákladnou komunikací s Finančním Úřadem relativně jednoduchá v možnosti přístupu a pravidelné kontroly. Finanční úřad navíc není zákonem vázán k pravidelnému zasílání informací o stavu daňových účtů a případných nedoplatcích či úrocích z prodlení. Daňová informační schránka je tedy přístupnou cestou k okamžitým a přesným údajům v situaci, kdy to potřebujete.

  Přístup do Datové informační schránky je umožněn pomocí loginu do Datové schránky (Pozor, jde o dva rozdílné instituty!). Pokud Datovou informační schránku nemáte zřízenou, můžeme vám s jejím založením pomoci. Schránku pro Vás navíc můžeme i spravovat, a díky tomu Vás pravidelně informovat o jakýchkoliv potřebných úkonech vůči Finančnímu úřadu, nedoplatcích, úroku z prodlení nebo jiných závazcích, tak, abychom minimalizovali Vaše rizika a náklady. Pokud budete mít zájem, budeme Vás blíže informovat o krocích, které jsou potřeba k vytvoření přístupu do Datové informační schránky pro Vás i nás, a samozřejmě rádi zařídíme potřebnou komunikaci s Finančním Úřadem v tomto ohledu.