• Zavedení nového typu výkazu v oblasti DPH na Slovensku – Kontrolní výkaz

  od Barbora Spáčilová | 3. září 2013

  Nařízení, které má za cíl předcházet daňovým podvodům v oblasti DPH, by mělo na Slovensku vzejít v platnosti 1. ledna 2014. Společnosti budou povinny spolu s daňovým přiznáním DPH podávat ještě tzv. Kontrolní výkaz. Jaké dopady bude novela mít pro podniky na Slovensku, ale i v České republice? Již nyní je čas zkontrolovat, jestli je Váš podnik technicky připraven se novele přizpůsobit.

  Kontrolní výkaz bude mít za povinnost podat každý, kdo nepodává nulové daňové přiznání a to v každém daňovém období. Nařízení se netýká přiznání za re-exportované zboží z dovozu.

   

  Jak a do kdy je nutné Kontrolní výkaz podat?

   Kontrolní výkaz je v podstatě seznam všech přijatých a vydaných faktur za dané období, včetně identifikačních údajů poskytovatele i odběratele, datum transakce a vystavení faktury, hodnotu transakce, výšku daně a číselný kód podle daňového sazebníku. Do výkazu navíc spadají i zjednodušené daňové doklady, které bude nutné zapsat v souhrnné výši a to za každou registrační pokladnu zvlášť. Navíc bude nutné tyto položky oddělit dle výšky sazby DPH. Zatím není zcela jasné, jakým způsobem se bude výkaz podávat, nicméně je velmi pravděpodobné, že půjde o elektronickou tabulku. Výkaz bude nutné podat do 25. dne po skončení zdaňovacího období, ale ne dříve, než při podání daňového přiznání. Opravy ve výkazu bude možné provádět do měsíce od zjištění nedostatků.

   Novela se nebude týkat:

  –       Oprav základu daně

  –       Zálohových faktur

  –       Faktur za zboží nebo služby osvobozených od DPH

  Pohlídejte si:

  –       Uvádí Váš dodavatel/odběratel transakci ve stejném zdaňovacím období?

  –      Nejde jen o faktury, ale i ostatní transakce, které jsou ustaveny smluvně, nebo k nimž budou faktury teprve vystaveny v budoucnosti.

  Při nedodání výkazu příslušnému finančnímu úřadu, jeho pozdním dodání, nebo vykázání špatných údajů může finanční úřad uložit pokutu do výše 10 000 EUR. Opakované porušení zákona potom může znamenat pokutu až do 100 000 EUR.

   Vzhledem k četným obchodním stykům mezi českými a slovenskými společnostmi je vhodné se včas informovat o konkrétních dopadech právě pro Vaši firmu.

   

  Máte otázky ohledně zavedení kontrolního výkazu na Slovensku? Neváhejte nás kontaktovat.