• Upozornění GFŘ k registračnímu údaji „Skutečné sídlo“

  od Barbora Spáčilová | 19. února 2015

  Registrační údaj „skutečné sídlo“ osoby povinné k dani vychází z ustanovení § 4 odst. 1 písm. i) zákona č. 235/2004 Sb., o DPH. Na rozdíl od formální poštovní adresy jde o místo, kde jsou přijímána zásadní rozhodnutí týkající se řízení subjektu, popřípadě místo, kde se schází jeho vedení.

  Kde se nachází moje skutečné sídlo?

  V případě fyzické osoby mluvíme o skutečném sídle, nemá-li tato uvedeno jinak, místo jejího pobytu. V daném kontextu jde tedy o adresu, na které dochází k zajištění reálné ekonomické činnosti osoby povinné k dani. Z výše zmíněného tedy vyvozujeme, že pouhá existence poštovní adresy nemůže být postačující pro sídlo ekonomické činnosti.

  Kromě toho, že subjekt musí být na dané adrese kontaktní a dohledatelný, musí navíc na této adrese disponovat zázemím umožňující výkon zákonných pravomocí správce daně – tedy relevantní záznamy a dokumentaci.

  Skutečné sídlo osoby povinné k dani se může lišit od údaje formálně zapsaného do veřejných rejstříků.

  Jak nahlásit své skutečné sídlo?

  Pokud se Vaše formálně zapsané sídlo liší od sídla skutečného, vztahuje se na Vás povinnost nahlásit skutečné sídlo prostřednictvím formuláře „Oznámení o změně registračních údajů.“ Oznámení je dostupné na stránkách www.daneelektronicky.cz. Aktuálně se tato povinnost týká především plátců zaregistrovaných do 31. prosince 2014. Plátci registrovaní po 1. lednu 2015 údaj ohledně skutečného sídla povinně uvádí v rámci registračního řízení na Přihlášce k registraci k DPH.

  Postih v případě nenahlášení skutečného sídla

  V případě nenahlášení skutečného sídla osoby povinné k dani nebo neoznámení jeho změny, může správce daně přistoupit k uložení sankce až do výše 500 000,-, nebo v případě plátce DPH rozhodnout o jeho nespolehlivosti, či přistoupit k samotnému zrušení registrace k DPH. Správce daně tak bude postupovat zejména v případech, ve kterých nenahlášení skutečného sídla vede k ohrožení veřejného zájmu na řádném výběru daně.

  Přečtěte si více ohledně „Skutečného sídla“ na: http://www.financnisprava.cz/cs/vyhledavani?q=Upozorn%C4%9Bn%C3%AD+GF%C5%98.