Účetnictví a mzdy

Každý podnikatelský subjekt je podle zákona povinen vést účetnictví. Nikoli každý podnikatelský subjekt však vnímá účetní službu jako přínos pro sebe sama. Účetnictví ale může přinést data, která budou zásadní pro další fungování podnikatele.

Mnoho podnikatelů význam účetnictví podceňuje. Nepovažují výstupy z něj za důležité, neřídí se jimi a výsledný efekt pak bývá tristní po kontrole z Finančního úřadu. Účetnictví však, je-li dobře vedeno a zobrazuje-li skutečné hospodaření obchodního závodu, může poskytovat takové informace managementu, které přinesou varování před blížícími se finančními obtížemi, poukáží na slabá místa ve fungování firmy a odhalí, jakým směrem je výhodné se do budoucna ubírat. Dobře vedené účetnictví je také základním kamenem pro dobře nastavené daně.

Vedení mzdové evidence je nezbytná součást finančního oddělení firmy. Ve mzdové evidenci je kladen důraz na včasnost zpracování dat, dodržování termínů pro dodávání výkazů na úřady a pro odvody daní, pojistného a dalších souvisejících plateb, sledování legislativních změn atp. Svěříte-li vedení mzdové evidence zkušeným odborníkům, zajistíte si, že informace o platech zaměstnanců zůstanou důvěrné, přenesete odpovědnost za správnost zpracování na subjekt, který je pojištěný a budete mít jistotu, že vaše mzdová evidence bude vedena řádně a spolehlivě.

Chcete vědět více? Kontaktujte nás.