• Sleva za umístění dítěte (tzv. školkovné) za rok 2014

  od Barbora Spáčilová | 17. března 2015

  Nově můžete jako poplatník daně z příjmu fyzických osob uplatnit novou slevu, tzv. Školkovné, neboli slevu za umístění dítěte. Vzhledem k tomu, že změna se týká již roku 2014, dozvíte se na následujících řádcích, jak pro uplatnění postupovat.

   Kdo má nárok na školkovné

  Slevu za umístění dítěte (podle § 35ba odst. 1 písm. g) zákona o daních z příjmů) lze poprvé uplatnit u zaměstnavatele v rámci ročního zúčtování záloh, nebo u správce daně v rámci daňového přiznání. Slevu na dani lze uplatnit pouze tehdy, pokud žije dítě s poplatníkem ve společné domácnosti. Pokud ale dítě vyživují poplatníci dva (či vice) – například oba rodiče – slevu si může nárokovat pouze jeden z nich. Prarodiče si potom mohou nárokovat slevu jen tehdy, pokud se starají o dítě v náhradní péči.

   Výše slevy za umístění dítěte

  Tato roční sleva na dani může dosáhnout až výše celkových výdajů za umístění dítěte. Úprava se nicméně nevtahuje na stravné. Nárokovat si můžete výdaje za umístění dítěte v zařízení péče o děti předškolního věku včetně soukromé školky, nebo například lesní školky, soukromých jeslí, či dětského centra v případě, že provozuje mateřskou školku. Nárok tak může vzniknout až do minimální mzdy, tj. za zdaňovací období 2014, maximálně do výše 8 500 Kč. K nárokování slevy je třeba předložit potvrzení mateřské školy (nebo jiného zařízení) o výši vynaložených výdajů.

   Jak slevu uplatnit?

  a)     Uplatnění u zaměstnavatele

  V souvislosti s uvedením této slevy je k  vzoru č. 24 Prohlášení poplatníka daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti vydána nova příloha „Příloha k Prohlášení poplatníka daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti pro účely ročního zúčtování záloh na daň a daňového zvýhodnění za zdaňovací období 2014“ (příloha tiskopisu 25 5457 MFin 5457 vzor č. 23 a předcházejících vzorů). Přílohu vydá správce daně jen pro rok 2014, neboť pro zdaňovací období 2015 již bude tiskopis č.24obsahovat kolonku pro slevu za školkovné. Současně je potřeba doložit potvrzení od zařízení, které musí obsahovat jméno dítěte a celkovou částku výdajů, kterou za něj v příslušném zdaňovacím období poplatník uhradil.

  b)     Uplatnění v rámci daňového přiznání

  V tiskopise daňového přiznání je pro účely uplatnění této slevy zaveden nový řádek 69a v základní části „Přiznání k dani z příjmů fyzických osob za zdaňovací období 2014“ (25 5405 MFin 5405 vzor č. 21). Povinnou přílohou je potom rovněž potvrzení od mateřské školy.