• Schválená verze Zákona o DPH pro rok 2015

  od Barbora Spáčilová | 4. února 2015

  Před Vánocemi jsme Vás informovali o plánovaných daňových změnách pro rok 2015. Na novelizovaných ustanoveních Zákona o daních z příjmů a Daňového řádu, které byly schváleny již před jeho vydáním, nedošlo k žádným dalším změnám. Jelikož však byla novela Zákona o dani z přidané hodnoty ještě ve schvalovacím procesu, během kterého nastaly některé změny a odklady platností, přinášíme Vám jejich krátký přehled.

  Stavební pozemky

  K odkladu platnosti došlo u změněných ustanovení § 56 a § 56a, kde z důvodu striktnější definice stavebních pozemků hrozilo, že u probíhajících obchodů s parcelami nastane náhlá změna režimu DPH. Poslanecká sněmovna proto vyhověla návrhu senátu a nové znění těchto paragrafů vstoupí v platnost k 1. 1. 2016.

  Kontrolní výkaz

  Současně byla schválena, s platností od 1. 1. 2016, také povinnost podávat tzv. kontrolní výkaz. Jeho obsah a způsob vyplňování zatím není znám, nicméně z finální podoby zákona vyplývá měsíční povinnost podávat tento výkaz pouze pro plátce – právnické osoby. Fyzické osoby budou povinny nové hlášení podávat čtvrtletně. Změna má za cíl snížit administrativní zátěž v porovnáním s původním znění novely, které zakládalo povinnost měsíční.

  Přenesená daňová povinnost – Reverse charge

  Ke schválení v původním znění došlo naopak u ustanovení o rozšíření režimu přenesené daňové povinnosti (známý také jako reverse charge). Novelu doprovází nařízení vlády č.361/2014, které upřesňuje jeho aplikaci na konkrétní typy zboží a minimální rozsah plnění, od kterého se tento režim použije. Od 1. 4. 2015 se proto přenesení daňové povinnosti bude vztahovat také na obiloviny, technické plodiny a olejnatá semena, kovy, mobilní telefony, polovodiče, počítače, tablety, herní konzole a jejich komponenty, a to v případě, že výše základu daně u zdanitelného plnění přesáhne 100 000 Kč.