• Upozornění GFŘ k registračnímu údaji „Skutečné sídlo“

  od Barbora Spáčilová | 19. února 2015

  Registrační údaj „skutečné sídlo“ osoby povinné k dani vychází z ustanovení § 4 odst. 1 písm. i) zákona č. 235/2004 Sb., o DPH. Na rozdíl od formální poštovní adresy jde o místo, kde jsou přijímána zásadní rozhodnutí týkající se řízení subjektu, popřípadě místo, kde se schází jeho vedení. Kde se nachází moje skutečné sídlo? V případě fyzické osoby mluvíme o skutečném […]

 • Pokyn GFŘ k jednotnému postupu při uplatňování některých ustanovení o daních z příjmů

  od Barbora Spáčilová | 18. února 2015

  Ministerstvo financí vydalo v nedávné minulosti také Pokyn D-22, který nahrazuje pokyn GFŘ D-6, č.j. 32320/11-31, k jednotnému postupu při uplatňování některých ustanovení zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, uveřejněný ve Finančním zpravodaji č. 7/2011. Pokyn D-22 lze poprvé použít za zdaňovací období, které započalo v roce 2014.  Pokyn_GFR_D-22

 • Upřesňující informace k povinnému elektronickému podávání

  od Barbora Spáčilová | 18. února 2015

  Od 1. ledna musí společnosti mnohá podání uskutečňovat pouze elektronicky. Jde například o daňové přiznání, dodatečné daňové přiznání a hlášení, a to včetně jejich příloh, nebo žádost o zrušení registrace. Povinnost elektronického podávání podle § 101a zákona o DPH se vztahuje na plátce, kteří činí nebo mají činit výše jmenovaná podání elektronicky, tedy: „Má-li daňový subjekt nebo jeho zástupce zpřístupněnu datovou […]

 • Jak na elektronickou komunikaci s finanční správou?

  od Barbora Spáčilová | 6. února 2015

  Nové nařízení o elektronické komunikaci s úřady finanční správy má za následek některé nejasnosti. Mnozí z těch, koho se změny týkají si nejsou jisti, jak v komunikaci postupovat, nebo na která přiznání se povinnost vztahuje. Na následujících řádcích Vám proto přinášíme shrnutí celé problematiky. Elektronické podání je povinné pro všechny daňové subjekty, které mají zpřístupněnu datovou schránku nebo které […]

 • Silniční daň a daň z nemovitosti od ledna 2015

  od Barbora Spáčilová | 5. února 2015

  Nezapomeňte také, že k datu 31. 1. 2015 se podává daňové přiznání k dani silniční za rok 2014 a přiznání k dani z nemovitostí za rok 2015. Poplatníci, kteří mají zřízenou datovou schránku, musí tato přiznání nově zaslat elektronicky. Ke stejnému datu musí plátci daň nejen přiznat, ale také zaplatit.