• Informace GFŘ k aplikaci režimu přenesení daňové povinnosti na vybraná plnění v letech 2015 a 2016

  od Jaroslava Dolejšová | 26. října 2015

  Z důvodu boje proti daňovým podvodům využila Česká republika možnost danou směrnicí Rady 2006/112/ES ze dne 28. listopadu 2006 o společném systému daně z přidané hodnoty, v platném znění, a počínaje dnem 1. 4. 2015 rozšířila postupně výčet plnění, při jejichž poskytnutí je použit režim přenesení daňové povinnosti. Více informací naleznete zde: INFORMACE-GFR-k-aplikaci-RPDP-na-vybrana-plneni-v-letech-2015-a-2016-ve-zneni-Dodatku-c-1

 • Jazykový pobyt v Londýně I.

  od Jaroslava Dolejšová | 22. října 2015

  Naše firma během letních prázdnin vyslala kolegyně z účetního oddělení Hanu a Veroniku na jazykový pobyt do Londýna. Zde tedy studijní pobyt z pohledu Hany. Je pro mne nesnadný úkol, zachytit v několika řádcích tolik zážitků z mého pobytu v Londýně. Anglii mám velice ráda, zemi věčně zelenou, zemi Shakespeara, Beatles nebo Davida Beckhama. Do Anglie mě přivedla nabídka Moniky a Daniely, které mi […]

 • Od roku 2016 čeká plátce DPH kontrolní hlášení

  od Jaroslava Dolejšová | 29. května 2015

  Kontrolní hlášení je speciální daňové tvrzení, které nenahrazuje řádné daňové přiznání k DPH ani souhrnné hlášení.    Co je kontrolní hlášení Kontrolní hlášení vychází z evidence pro účely daně z přidané hodnoty, kterou jsou plátci daně již v současnosti povinni vést. Vzhledem k tomu, že údaje uváděné v kontrolním hlášení odpovídají údajům dosud vykazovaným ve výpisu z evidence pro účely daně z přidané hodnoty […]

 • Sleva za umístění dítěte (tzv. školkovné) za rok 2014

  od Barbora Spáčilová | 17. března 2015

  Nově můžete jako poplatník daně z příjmu fyzických osob uplatnit novou slevu, tzv. Školkovné, neboli slevu za umístění dítěte. Vzhledem k tomu, že změna se týká již roku 2014, dozvíte se na následujících řádcích, jak pro uplatnění postupovat.  Kdo má nárok na školkovné Slevu za umístění dítěte (podle § 35ba odst. 1 písm. g) zákona o daních z příjmů) lze […]

 • Dopad německé minimální mzdy na české podnikatele

  od Barbora Spáčilová | 16. března 2015

  Od začátku roku 2015 vstoupil v Německu v platnost Zákon o minimální mzdě. Ten může ovlivnit i některé české zaměstnance a zaměstnavatele. Minimální mzdu ve výši 8,50 EUR za hodinu totiž musí pobírat nejen němečtí zaměstnanci, ale také zaměstnanci ostatních zemí, kteří celou, nebo část své práce vykonávají na území SRN. Zákon o minimální mzdě vstoupil v Německu v platnost k 1. lednu 2015 a vztahuje […]