• Jazykový pobyt v Londýně I.

  od Jaroslava Dolejšová | 22. října 2015

  Naše firma během letních prázdnin vyslala kolegyně z účetního oddělení Hanu a Veroniku na jazykový pobyt do Londýna. Zde tedy studijní pobyt z pohledu Hany. Je pro mne nesnadný úkol, zachytit v několika řádcích tolik zážitků z mého pobytu v Londýně. Anglii mám velice ráda, zemi věčně zelenou, zemi Shakespeara, Beatles nebo Davida Beckhama. Do Anglie mě přivedla nabídka Moniky a Daniely, které mi […]

 • Od roku 2016 čeká plátce DPH kontrolní hlášení

  od Jaroslava Dolejšová | 29. května 2015

  Kontrolní hlášení je speciální daňové tvrzení, které nenahrazuje řádné daňové přiznání k DPH ani souhrnné hlášení.    Co je kontrolní hlášení Kontrolní hlášení vychází z evidence pro účely daně z přidané hodnoty, kterou jsou plátci daně již v současnosti povinni vést. Vzhledem k tomu, že údaje uváděné v kontrolním hlášení odpovídají údajům dosud vykazovaným ve výpisu z evidence pro účely daně z přidané hodnoty […]

 • Sleva za umístění dítěte (tzv. školkovné) za rok 2014

  od Barbora Spáčilová | 17. března 2015

  Nově můžete jako poplatník daně z příjmu fyzických osob uplatnit novou slevu, tzv. Školkovné, neboli slevu za umístění dítěte. Vzhledem k tomu, že změna se týká již roku 2014, dozvíte se na následujících řádcích, jak pro uplatnění postupovat.  Kdo má nárok na školkovné Slevu za umístění dítěte (podle § 35ba odst. 1 písm. g) zákona o daních z příjmů) lze […]

 • Dopad německé minimální mzdy na české podnikatele

  od Barbora Spáčilová | 16. března 2015

  Od začátku roku 2015 vstoupil v Německu v platnost Zákon o minimální mzdě. Ten může ovlivnit i některé české zaměstnance a zaměstnavatele. Minimální mzdu ve výši 8,50 EUR za hodinu totiž musí pobírat nejen němečtí zaměstnanci, ale také zaměstnanci ostatních zemí, kteří celou, nebo část své práce vykonávají na území SRN. Zákon o minimální mzdě vstoupil v Německu v platnost k 1. lednu 2015 a vztahuje […]

 • Upozornění GFŘ k registračnímu údaji „Skutečné sídlo“

  od Barbora Spáčilová | 19. února 2015

  Registrační údaj „skutečné sídlo“ osoby povinné k dani vychází z ustanovení § 4 odst. 1 písm. i) zákona č. 235/2004 Sb., o DPH. Na rozdíl od formální poštovní adresy jde o místo, kde jsou přijímána zásadní rozhodnutí týkající se řízení subjektu, popřípadě místo, kde se schází jeho vedení. Kde se nachází moje skutečné sídlo? V případě fyzické osoby mluvíme o skutečném […]