• Rezerva na nakládání s elektroodpadem ze solárních panelů

  od Jaroslava Dolejšová | 11. listopadu 2015

  V rámci schválené novely Zákona o Účetnictví došlo také k úpravě Zákona o daních z příjmů a navazujícího Zákona o rezervách v oblasti daňové uznatelnosti úhrad plateb určených pro likvidaci elektroodpadů ze solárních elektráren uvedených na trh do dne 1. 1. 2013. Do r. 2015 nebyla tato oblast daňově zvlášť řešena, přičemž se mělo za to, že dílčí úhrady příspěvku na likvidaci zařízení byly daňově […]

 • Novela zákona o účetnictví 2016

  od Jaroslava Dolejšová | 30. října 2015

  Novela zákona o účetnictví byla zveřejněna 10. září 2015 ve Sbírce zákonů jako zákon č. 221/2015 Sb. a nabude účinnosti dne 1.1.2016. Úprava platí s drobnými výjimkami pro účetní závěrky sestavené za účetní období počínající v roce 2016. V souvislosti se změnou zákona o účetnictví probíhá i novelizace prováděcích vyhlášek s účinností od 1.1.2016. Stav zásadních vyhlášek: novela vyhlášky č. 500/2002 Sb. pro podnikatele účtující v soustavě podvojného […]

 • Bezúročné zápůjčky

  od Jaroslava Dolejšová | 30. října 2015

  Pro právě probíhající zdaňovací období r. 2015 platí nová úprava bezúročných zápůjček v návaznosti na daň z příjmů právnických osob. Osobě přijímající bezúročnou zápůjčku  tzv. vydlužiteli vzniká  majetkový prospěch, který představuje výhodu vyplývající z úspory úrokových nákladů. Tento majetkový prospěch u vydlužitele bude předmětem zdanění, pokud jeho výše přesáhne hodnotu 100 000 Kč od jednoho věřitele za zdaňovací období. Citované ustanovení […]

 • Jazykový pobyt v Londýně II.

  od Jaroslava Dolejšová | 29. října 2015

  Jak se líbilo naší kolegyni Veronice z účetního oddělení v Londýně na jazykovém a pracovním pobytu, se můžete dočíst zde:     První den, posilněna skvělou anglickou snídaní jsem vyrazila objevit taje města. Jako první jsem se vydala prozkoumat velká britská muzea. Nejdříve jsem zavítala do Přírodovědného muzea, které mě natolik uchvátilo, že jsem zde strávila téměř celý […]

 • CH International Conference

  od Jaroslava Dolejšová | 29. října 2015

  Ve dnech 1. – 3. 10. se v Praze uskutečnila každoroční konference nezávislých daňových poradců a auditorů sdružených ve skupině CH International, které je EDM Utilitas členem. Novými členy skupiny se stali auditoři, účetní a daňoví poradci z Pákistánu, Indie, Litvy a z Malty. Prostřednictvím CH International Vám máme možnost přinést rychlé a přesné informace ohledně daňového a účetního prostředí z celého světa. O jednotlivých členech a o tom, co […]