• Přenesená daňová povinnost pro plyn a elektřinu

  od Jaroslava Dolejšová | 15. ledna 2016

  Od 1. 2. 2016 dojde k rozšíření mechanismu přenesení daňové povinnosti také na dodání plynu a elektřiny mezi dvěma plátci, a to v případě, že hodnota dodaného zboží v rámci jednoho plnění převýší na základu daně 100 000 Kč. Zároveň se použití tohoto režimu mírně upraví, jelikož na základě dobrovolné domluvy obou plátců bude moci být režim přenesení daňové povinnosti aplikován i u plnění pod hranicí […]

 • EDM má nového daňového poradce

  od Jaroslava Dolejšová | 15. ledna 2016

  V podzimních zkouškách na daňového poradce uspěl člen našeho daňového týmu Martin Šimunek a byl zapsán do registru daňových poradců pod číslem 05054. Tímto mu k velkému úspěchu gratulujeme a přejeme hodně spokojených klientů!

 • Optimalizace daňové povinnosti u skupin spojených osob

  od Jaroslava Dolejšová | 15. ledna 2016

  V nedávném rozsudku (NSS č. j. 9 Afs 57/2015 – 120) se Nejvyšší správní soud zabýval legalitou transformace holdingové struktury u skupiny spojených osob, v dané kauze vedoucí k snížení základů daně u daňových subjektů v ČR ve prospěch jiných členů skupiny v zahraničí. V citovaném rozsudku dospěl NSS k názoru, že i přes dodržení všech formálních náležitostí zákona o daních z příjmů (uznatelnost nákladových úroků a další), došlo […]

 • Další informace ke Kontrolnímu hlášení

  od Jaroslava Dolejšová | 15. ledna 2016

  V minulých dnech byly finanční správou poskytnuty další informace spojené s kontrolním hlášením, novou povinností všech plátců DPH. Týkají se zejména správní praxe při výzvách k opravení chyb v podaném hlášení. Dle vyjádření zástupců Finanční správy bude v zaslané výzvě specifikován řádek a oddíl, který se neshoduje s hlášením podaným protistranou. Navíc bude výzva kumulativní, tj. jestliže se vyskytne při párování jednoho kontrolního hlášení několik […]

 • Novela Zákonného opatření senátu o dani z nabytí nemovitých věcí

  od Jaroslava Dolejšová | 15. ledna 2016

  Vláda schválila novelu daně z nabytí nemovitých věcí, která by podle prvotních předpokladů měla vstoupit v platnost od 1. 4. 2016. Zásadní změnou má být přesun osoby poplatníka v případě koupě či směny nemovitosti z prodávajícího na kupujícího. Rozhodným dnem pro určení osoby poplatníka je přitom den podání návrhu na vklad do katastru, proto v přelomovém období může dojít k problémům v již uzavřených kupních […]