• Optimalizace daňové povinnosti u skupin spojených osob

  od Jaroslava Dolejšová | 15. ledna 2016

  V nedávném rozsudku (NSS č. j. 9 Afs 57/2015 – 120) se Nejvyšší správní soud zabýval legalitou transformace holdingové struktury u skupiny spojených osob, v dané kauze vedoucí k snížení základů daně u daňových subjektů v ČR ve prospěch jiných členů skupiny v zahraničí. V citovaném rozsudku dospěl NSS k názoru, že i přes dodržení všech formálních náležitostí zákona o daních z příjmů (uznatelnost nákladových úroků a další), došlo […]

 • Další informace ke Kontrolnímu hlášení

  od Jaroslava Dolejšová | 15. ledna 2016

  V minulých dnech byly finanční správou poskytnuty další informace spojené s kontrolním hlášením, novou povinností všech plátců DPH. Týkají se zejména správní praxe při výzvách k opravení chyb v podaném hlášení. Dle vyjádření zástupců Finanční správy bude v zaslané výzvě specifikován řádek a oddíl, který se neshoduje s hlášením podaným protistranou. Navíc bude výzva kumulativní, tj. jestliže se vyskytne při párování jednoho kontrolního hlášení několik […]

 • Novela Zákonného opatření senátu o dani z nabytí nemovitých věcí

  od Jaroslava Dolejšová | 15. ledna 2016

  Vláda schválila novelu daně z nabytí nemovitých věcí, která by podle prvotních předpokladů měla vstoupit v platnost od 1. 4. 2016. Zásadní změnou má být přesun osoby poplatníka v případě koupě či směny nemovitosti z prodávajícího na kupujícího. Rozhodným dnem pro určení osoby poplatníka je přitom den podání návrhu na vklad do katastru, proto v přelomovém období může dojít k problémům v již uzavřených kupních […]

 • Kontrolní hlášení

  od Jaroslava Dolejšová | 23. listopadu 2015

  Informace o Kontrolním hlášení pro daňové poplatníky naleznete v přiloženém letáku od Finanční správy. EDM je připravena Vám pomoci s nastavením účetnictví tak, aby Kontrolní hlášení mohlo být podáváno včas a ve správném formátu. Kontrolní hlášení