• Další informace ke Kontrolnímu hlášení

  od Jaroslava Dolejšová | 15. ledna 2016

  V minulých dnech byly finanční správou poskytnuty další informace spojené s kontrolním hlášením, novou povinností všech plátců DPH. Týkají se zejména správní praxe při výzvách k opravení chyb v podaném hlášení. Dle vyjádření zástupců Finanční správy bude v zaslané výzvě specifikován řádek a oddíl, který se neshoduje s hlášením podaným protistranou. Navíc bude výzva kumulativní, tj. jestliže se vyskytne při párování jednoho kontrolního hlášení několik […]

 • Novela Zákonného opatření senátu o dani z nabytí nemovitých věcí

  od Jaroslava Dolejšová | 15. ledna 2016

  Vláda schválila novelu daně z nabytí nemovitých věcí, která by podle prvotních předpokladů měla vstoupit v platnost od 1. 4. 2016. Zásadní změnou má být přesun osoby poplatníka v případě koupě či směny nemovitosti z prodávajícího na kupujícího. Rozhodným dnem pro určení osoby poplatníka je přitom den podání návrhu na vklad do katastru, proto v přelomovém období může dojít k problémům v již uzavřených kupních […]

 • Kontrolní hlášení

  od Jaroslava Dolejšová | 23. listopadu 2015

  Informace o Kontrolním hlášení pro daňové poplatníky naleznete v přiloženém letáku od Finanční správy. EDM je připravena Vám pomoci s nastavením účetnictví tak, aby Kontrolní hlášení mohlo být podáváno včas a ve správném formátu. Kontrolní hlášení

 • Rezerva na nakládání s elektroodpadem ze solárních panelů

  od Jaroslava Dolejšová | 11. listopadu 2015

  V rámci schválené novely Zákona o Účetnictví došlo také k úpravě Zákona o daních z příjmů a navazujícího Zákona o rezervách v oblasti daňové uznatelnosti úhrad plateb určených pro likvidaci elektroodpadů ze solárních elektráren uvedených na trh do dne 1. 1. 2013. Do r. 2015 nebyla tato oblast daňově zvlášť řešena, přičemž se mělo za to, že dílčí úhrady příspěvku na likvidaci zařízení byly daňově […]