• Daň z nabytí nemovitých věcí bude nově platit vždy nabyvatel

  od Jaroslava Dolejšová | 22. srpna 2016

  Poplatníkem daně z nabytí nemovitých věcí je od 1. listopadu 2016 vždy nabyvatel vlastnického práva k nemovité věci. Zaniká tím povinnost ručení za daň. Podle doposud platné právní úpravy byla daň z nabytí nemovitých věcí v případech koupě nebo směny jedinou daní, kde si smluvní strany mohly zvolit, kdo bude jejím poplatníkem. V případech, kde se smluvní strany nedohodly jinak, je […]

 • Nový auditor v EDM

  od Jaroslava Dolejšová | 24. května 2016

  Gratulujeme naší kolegyni Lucii Peckové, k úspěšnému složení auditorských zkoušek. Přejeme jí vše nejlepší v jejím budoucím profesním úsilí a mnoho spokojených klientů.

 • Změna poplatníka u daně z nabytí nemovitých věcí

  od Jaroslava Dolejšová | 12. května 2016

  Podle aktuální legislativy mají smluvní strany v případě koupě nebo směny nemovité věci možnost se dohodnout, zda bude poplatníkem daně z nabytí nemovitých věcí převodce nebo nabyvatel. V současné době pokračuje v Poslanecké sněmovně ČR projednávání novely zákonného opatření Senátu č. 340/2013 Sb., o dani z nabytí nemovitých věcí (sněmovní tisk č. 639 je aktuálně ve 3. čtení), kterou se mimo jiné sjednotí osoba […]

 • Zvýšení daňového zvýhodnění na druhé a třetí dítě

  od Jaroslava Dolejšová | 12. května 2016

  Od roku 2015 mohou poplatníci daně z příjmů fyzických osob využívat zvýšených sazeb daňového zvýhodnění za druhé, třetí a další vyživované dítě žijící s ním ve společně hospodařící domácnosti. Dne 25. dubna 2016 nabyl platnosti zákon č. 125/2016 Sb., kterým se mění zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů. Touto novelou se výše daňového zvýhodnění za rok podle § 35c […]

 • Elektronická evidence tržeb (EET) odstartuje 1. prosince 2016

  od Jaroslava Dolejšová | 12. května 2016

  Dne 13. dubna 2016 nabyl platnosti vyhlášením ve Sbírce zákonů nový zákon č. 112/2016 Sb., o evidenci tržeb, který zakládá velké části podnikatelů zcela nové povinnosti. Podle tohoto zákona si budou muset podnikatelé (fyzické i právnické osoby), kteří přijímají od zákazníků platby v hotovosti nebo platební kartou, pořídit on-line pokladny. Při každém prodeji budou muset zákazníkovi vystavit doklad opatřený unikátním kódem, […]