• Novela zákona o DPH / Amendment to the VAT Act

  od Jaroslava Dolejšová | 28. července 2017

  Vážení klienti, schválenou daňovou novelou zákona o DPH s účinností od 1.7.2017 byla pozměněna ustanovení upravující institut nespolehlivého plátce. Plátce DPH se stává nespolehlivým na základě rozhodnutí správce daně v případě, kdy se dopustí závažného porušení svých povinností vztahujících se ke správě daně. Taková porušení představují například případy, kdy je správcem daně vyměřena či doměřena daňová povinnost jinak, než […]

 • Změny v DPH 2017

  od Jaroslava Dolejšová | 4. května 2017

  Dlouhodobý majetek pořízený formou finančního leasingu Do definice dlouhodobého majetku se doplňuje zásada pro případy, kdy je pořizován formou tzv. finančního leasingu a současně splňuje znaky dlouhodobého majetku. Takový majetek bude pro účely DPH považován u pořizovatele za dlouhodobý, což v praxi znamená, že bude jako ostatní dlouhodobý majetek podléhat na úpravě odpočtu daně. Podobně je v novele zaneseno pořízení […]

 • Přehled změn pro rok 2017

  od Jaroslava Dolejšová | 11. ledna 2017

  Významnou změnou je zvýšení minimální mzdy od 1. 1. 2017 na 11 000 Kč. Tato skutečnost má v daňové oblasti následující dopady: Zvýšení hranice pro osvobození příjmů přijatých ve formě pravidelně vypláceného důchodu nebo penze. Nově budou osvobozeny tyto příjmy až do výše 396 000 Kč ročně (36násobek minimální mzdy). Zvýšení slevy za umístění dítěte (tzv. školkovné) na hodnotu 11 000 Kč ročně za každé […]

 • PF 2017

  od Jaroslava Dolejšová | 22. prosince 2016

  Vážení přátelé, klienti a obchodní partneři, jménem celého týmu EDM vám děkujeme za projevenou přízeň v letošním roce. Přejeme Vám příjemné prožití vánočních svátků a v nového roce mnoho štěstí a zdraví. EDM

 • Uplatňování sazeb DPH u stravovacích služeb od 1. 12. 2016

  od Jaroslava Dolejšová | 30. listopadu 2016

  Na základě novely 1 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o DPH“), dochází s účinností od 1. 12. 2016 k zařazení stravovacích služeb do přílohy č. 2 zákona o DPH. Za předpokladu splnění níže uvedených zákonných podmínek se tak v případě uskutečňování zdanitelných plnění spočívajících v poskytování stravovacích služeb a podávání nápojů s místem plnění v tuzemsku uplatní nově první […]