• Seznam nespolehlivých plátců DPH

  od Barbora Spáčilová | 23. května 2013

  Ačkoli §109, odst. 2. písm. c) zákona č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty vstoupil v platnost již k 1.4.2013, užívání registru nespolehlivých plátců bude nutné až s půlročním zpožděním. Rozhodlo tak Generální finanční ředitelství dne 29. 3. 2013 s odůvodněním, že změna tohoto rozsahu se musí nejdříve „zaběhnout“. Jak se tedy podle nového znění zařídit? Již nyní má každý plátce DPH, firma nebo […]

 • DPH u pohledávek v insolvenčním řízení

  od Monika Ruprechtová | 12. května 2013

  Již více než dva roky (s účinnosti od 1.4.2011) je v platnosti ustanovení § 44 zákona 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZDPH), které plátcům v některých případech umožňuje získat zpět přiznanou a zaplacenou daň na výstupu, jestliže příslušná faktura nebyla odběratelem uhrazena. Toto ustanovení využívá možnost danou Směrnicí –  čl. 90 a 185.   […]

 • Další daňové a související změny od 1.1.2013

  od Aleš Vávra | 6. ledna 2013

  Celkové konsolidační úsilí vlády musí být vůči rozpočtu pro rok 2013 podle ministra financí Miroslava Kalouska minimálně 56 miliard korun, tedy aby byl schodek veřejných financí pod třemi procenty HDP. „Tento schválený soubor změn je nezbytný příspěvek k tomuto konsolidačnímu úsilí,“ uvedl po schválení balíčku novel daňových zákonů vládou ministr financí Miroslav Kalousek.

 • Změny v DPH od 1.1.2013

  od Aleš Vávra | 6. ledna 2013

  Pro období 1.1.2013 do 31.12. 2015 platí nově sazby daně z přidané hodnoty ve výši 21% pro základní sazbu daně a výši 15 % pro sazbu sníženou. Přesun ze sazby snížené do sazby základní zaznamenaly pouze některé zdravotnické pomůcky a dětské pleny, jejichž přeřazení vyžaduje Směrnice EU.

 • Nová čísla finančních úřadů

  od Aleš Vávra | 6. ledna 2013

  K 1. 1 2013 nabyl účinnosti zákon č. 456/2011 Sb., o Finanční správě České republiky, ve znění pozdějších předpisů, který nahrazuje dosavadní zákon č. 531/1990 Sb., o územních finančních orgánech, ve znění pozdějších předpisů. V souvislosti s nabytím účinnosti zákona o Finanční správě České republiky došlo k rozsáhlé reorganizaci české daňové správy, která bude mít vliv i na samotné placení daní od začátku roku 2013.