• Další daňové a související změny od 1.1.2013

  od Aleš Vávra | 6. ledna 2013

  Celkové konsolidační úsilí vlády musí být vůči rozpočtu pro rok 2013 podle ministra financí Miroslava Kalouska minimálně 56 miliard korun, tedy aby byl schodek veřejných financí pod třemi procenty HDP. „Tento schválený soubor změn je nezbytný příspěvek k tomuto konsolidačnímu úsilí,“ uvedl po schválení balíčku novel daňových zákonů vládou ministr financí Miroslav Kalousek.

 • Změny v DPH od 1.1.2013

  od Aleš Vávra | 6. ledna 2013

  Pro období 1.1.2013 do 31.12. 2015 platí nově sazby daně z přidané hodnoty ve výši 21% pro základní sazbu daně a výši 15 % pro sazbu sníženou. Přesun ze sazby snížené do sazby základní zaznamenaly pouze některé zdravotnické pomůcky a dětské pleny, jejichž přeřazení vyžaduje Směrnice EU.

 • Nová čísla finančních úřadů

  od Aleš Vávra | 6. ledna 2013

  K 1. 1 2013 nabyl účinnosti zákon č. 456/2011 Sb., o Finanční správě České republiky, ve znění pozdějších předpisů, který nahrazuje dosavadní zákon č. 531/1990 Sb., o územních finančních orgánech, ve znění pozdějších předpisů. V souvislosti s nabytím účinnosti zákona o Finanční správě České republiky došlo k rozsáhlé reorganizaci české daňové správy, která bude mít vliv i na samotné placení daní od začátku roku 2013.

 • Rozsudek Nejvyššího soudu správního – dohadné položky na bonusy

  od Jiří Král | 13. prosince 2012

  V souvislosti s tvorbou dohadných položek na roční bonusy zaměstnanců v rámci účetní závěrky byl historicky postupováno tak, že tito zaměstnanci měli ve svých pracovních smlouvách zakotven nárok na konkrétní výpočet odměny ze zisku či z dalších finančních ukazatelů společnosti. Po sestavení účetní závěrky docházelo k formálnímu stvrzení odměn a jejich výplatě.