• Změny v DPH od 1.1.2013

  od Aleš Vávra | 6. ledna 2013

  Pro období 1.1.2013 do 31.12. 2015 platí nově sazby daně z přidané hodnoty ve výši 21% pro základní sazbu daně a výši 15 % pro sazbu sníženou. Přesun ze sazby snížené do sazby základní zaznamenaly pouze některé zdravotnické pomůcky a dětské pleny, jejichž přeřazení vyžaduje Směrnice EU.

 • Nová čísla finančních úřadů

  od Aleš Vávra | 6. ledna 2013

  K 1. 1 2013 nabyl účinnosti zákon č. 456/2011 Sb., o Finanční správě České republiky, ve znění pozdějších předpisů, který nahrazuje dosavadní zákon č. 531/1990 Sb., o územních finančních orgánech, ve znění pozdějších předpisů. V souvislosti s nabytím účinnosti zákona o Finanční správě České republiky došlo k rozsáhlé reorganizaci české daňové správy, která bude mít vliv i na samotné placení daní od začátku roku 2013.

 • Rozsudek Nejvyššího soudu správního – dohadné položky na bonusy

  od Jiří Král | 13. prosince 2012

  V souvislosti s tvorbou dohadných položek na roční bonusy zaměstnanců v rámci účetní závěrky byl historicky postupováno tak, že tito zaměstnanci měli ve svých pracovních smlouvách zakotven nárok na konkrétní výpočet odměny ze zisku či z dalších finančních ukazatelů společnosti. Po sestavení účetní závěrky docházelo k formálnímu stvrzení odměn a jejich výplatě.