• Daňové změny 2014?

  od Barbora Spáčilová | 29. srpna 2013

  Poslanecká sněmovna ještě před svým rozpuštěním stihla poslat do Senátu dva zásadní návrhy novel zákonů upravující daňové předpisy – konkrétně se jedná o sněmovní tisky 1003 a 1004 – v reakci na změny soukromého práva.   Parlament České republiky schválil v průběhu roku 2012 komplexní změnu soukromého práva, tzv. rekodifikaci soukromého práva. Tato rekodifikace se skládá z několika zákonů, které […]

 • Odvod DPH z inventarizačních rozdílů a jeho případná daňová uznatelnost

  od Barbora Spáčilová | 6. srpna 2013

  Odpověď na otázku, zda dodaňovat daní na výstupu  inventarizační rozdíly, se mezi odbornou veřejností velmi různí. V současné době již však existuje natolik bohatá judikatura, že lze dovodit poměrně jednoznačné závěry, a to i přes to, že se různí i judikatura samotná. Související legislativní ustanovení: Zákon 561/1991 Sb., o účetnictví (ZoÚ) definuje v § 30, odst.(6) inventarizační rozdíl jako rozdíl mezi […]

 • Nerealizované kurzové rozdíly – pochybnosti zůstávají

  od Barbora Spáčilová | 18. července 2013

  Letošní účetní uzávěrka s sebou přinesla pro podnikatele novou daňovou výzvu. Ani po argumentačních přestřelkách mezi Nejvyšším správním soudem a Generálním finančním ředitelstvím totiž nadále není jasné daňové postavení nerealizovaných kurzových rozdílů. Ty se týkají každého, kdo si v minulých zdaňovacích obdobích vypůjčil v cizí měně a díky změnám v kurzu se mu dluh v nominální hodnotě snížil či zvýšil. Je tedy otázkou, zda […]

 • Seznam nespolehlivých plátců DPH

  od Barbora Spáčilová | 23. května 2013

  Ačkoli §109, odst. 2. písm. c) zákona č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty vstoupil v platnost již k 1.4.2013, užívání registru nespolehlivých plátců bude nutné až s půlročním zpožděním. Rozhodlo tak Generální finanční ředitelství dne 29. 3. 2013 s odůvodněním, že změna tohoto rozsahu se musí nejdříve „zaběhnout“. Jak se tedy podle nového znění zařídit? Již nyní má každý plátce DPH, firma nebo […]

 • DPH u pohledávek v insolvenčním řízení

  od Monika Ruprechtová | 12. května 2013

  Již více než dva roky (s účinnosti od 1.4.2011) je v platnosti ustanovení § 44 zákona 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZDPH), které plátcům v některých případech umožňuje získat zpět přiznanou a zaplacenou daň na výstupu, jestliže příslušná faktura nebyla odběratelem uhrazena. Toto ustanovení využívá možnost danou Směrnicí –  čl. 90 a 185.   […]