• Odvod DPH z inventarizačních rozdílů a jeho případná daňová uznatelnost

  od Barbora Spáčilová | 6. srpna 2013

  Odpověď na otázku, zda dodaňovat daní na výstupu  inventarizační rozdíly, se mezi odbornou veřejností velmi různí. V současné době již však existuje natolik bohatá judikatura, že lze dovodit poměrně jednoznačné závěry, a to i přes to, že se různí i judikatura samotná. Související legislativní ustanovení: Zákon 561/1991 Sb., o účetnictví (ZoÚ) definuje v § 30, odst.(6) inventarizační rozdíl jako rozdíl mezi […]

 • Nerealizované kurzové rozdíly – pochybnosti zůstávají

  od Barbora Spáčilová | 18. července 2013

  Letošní účetní uzávěrka s sebou přinesla pro podnikatele novou daňovou výzvu. Ani po argumentačních přestřelkách mezi Nejvyšším správním soudem a Generálním finančním ředitelstvím totiž nadále není jasné daňové postavení nerealizovaných kurzových rozdílů. Ty se týkají každého, kdo si v minulých zdaňovacích obdobích vypůjčil v cizí měně a díky změnám v kurzu se mu dluh v nominální hodnotě snížil či zvýšil. Je tedy otázkou, zda […]

 • Seznam nespolehlivých plátců DPH

  od Barbora Spáčilová | 23. května 2013

  Ačkoli §109, odst. 2. písm. c) zákona č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty vstoupil v platnost již k 1.4.2013, užívání registru nespolehlivých plátců bude nutné až s půlročním zpožděním. Rozhodlo tak Generální finanční ředitelství dne 29. 3. 2013 s odůvodněním, že změna tohoto rozsahu se musí nejdříve „zaběhnout“. Jak se tedy podle nového znění zařídit? Již nyní má každý plátce DPH, firma nebo […]

 • DPH u pohledávek v insolvenčním řízení

  od Monika Ruprechtová | 12. května 2013

  Již více než dva roky (s účinnosti od 1.4.2011) je v platnosti ustanovení § 44 zákona 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZDPH), které plátcům v některých případech umožňuje získat zpět přiznanou a zaplacenou daň na výstupu, jestliže příslušná faktura nebyla odběratelem uhrazena. Toto ustanovení využívá možnost danou Směrnicí –  čl. 90 a 185.   […]

 • Další daňové a související změny od 1.1.2013

  od Aleš Vávra | 6. ledna 2013

  Celkové konsolidační úsilí vlády musí být vůči rozpočtu pro rok 2013 podle ministra financí Miroslava Kalouska minimálně 56 miliard korun, tedy aby byl schodek veřejných financí pod třemi procenty HDP. „Tento schválený soubor změn je nezbytný příspěvek k tomuto konsolidačnímu úsilí,“ uvedl po schválení balíčku novel daňových zákonů vládou ministr financí Miroslav Kalousek.