• Povinná elektronická registrace tržeb v České republice od roku 2017

  od Barbora Spáčilová | 8. srpna 2014

  V rámci boje proti daňovým únikům státy Evropské Unie zavádějí komplexní opatření na jejich potírání. Jedním z klíčových opatření je elektronická registrace tržeb pomocí tzv. elektronické registrační pokladny. Ve státech, kde obdobná pravidla již platí, se výběr daní ve službách zřetelně zlepšil. Principem elektronických zařízení je za běžných okolností nesmazatelná paměť uskutečněných transakcí. Ta zabraňuje zpětné manipulaci s daty. […]

 • Daňové termíny pro červenec až prosinec 2014

  od Barbora Spáčilová | 21. června 2014

  Polovina roku 2014 je již za námi, přesto zbývá ještě mnoho daňových termínů, které je vhodné v tomto roce ještě dodržet. Vybrali jsme pro Vás ty nejdůležitější, které se neopakují s měsíční periodicitou. Dodejme snad jen připomínku, že měsíční plátci DPH podávají souhrnné hlášení a výpis z evidence dle §92a každý měsíc do 20. dne.   Červenec 1.7. – daň z příjmů a pojistné: […]

 • Platby záloh daně z příjmu pro rok 2014

  od Barbora Spáčilová | 15. června 2014

  Vážení klienti, čtenáři a přátelé, dovolujeme si Vám připomenout, že zítra, tedy 16. 6. 2014, je splatná pololetní záloha DPPO. Níže v tabulce najdete všeobecný přehled.   Poplatník, u něhož základ daně tvoří součet dílčích základů daně, zálohy podle § 38a odstavců 3 a 4 neplatí, v tomto případě se prosím obraťte na svého daňového poradce.  

 • Kontrolní výkaz DPH – otázky a odpovědi

  od Barbora Spáčilová | 12. června 2014

  Již dříve jsme Vás informovali o snaze nové vlády sestavit novelu zákona zavádějící povinnost podnikatelů podávat kontrolní výkaz DPH. V současnosti připadá začátek platnosti ustanovení na leden 2016.   Kdy musím kontrolní výkaz podávat? Povinnost podávat finančnímu úřadu kontrolní výkaz se na vás bude vztahovat, pokud jste pro jiného plátce DPH uskutečnili zdanitelné plnění s místem plnění v České […]

 • Novinky v EDM Utilitas za duben 2014

  od Barbora Spáčilová | 24. května 2014

  Ačkoli se v současné době na webových stránkách příliš často nehlásíme, nezahálíme.   Novinkou v EDM Utilitas je nově založená společnost EDM Utilitas Accounting, s.r.o. Díky založení další společnosti budeme nyní schopni poskytovat stávajícím i budoucím klientům efektivní účetní služby a poradenství. Mezi současné klienty patří zlatnictví HEKLINS Gold s.r.o., distributor parfémů a kosmetiky MAST Group a.s., advokátní kancelář Hájek […]