• Nová kritéria pro posouzení Nespolehlivých plátců platná od počátku října 2014

  od Barbora Spáčilová | 5. listopadu 2014

  O institutu Nespolehlivého plátce, neboli NESPP, jsme Vás již dříve informovali prostřednictvím Newsletteru i webových stránek. Od 1. října 2014 ovšem dochází ke změnám v klasifikaci společností, které se mohou na seznam NESPP zařadit. Pravděpodobně největší změnou je snížení limitu nedoplatku DPH na Finančním úřadě.  Zatímco v minulosti se na seznam mohly dostat subjekty, které ve třech za sebou […]

 • Přenesení daňové povinnosti, či druhá sazba DPH. Co přinesou Velká a Malá novela zákona o dani z přidané hodnoty?

  od Barbora Spáčilová | 30. října 2014

  Ve druhém čtení se nachází vládní návrh novely zákona o dani z přidané hodnoty, zavádějící do české právní úpravy několik zásadních novinek. Jedná se o tzv. „velkou“ novelu, která přináší zejména rozšíření režimu přenesení daňové povinnosti (známé pod názvem reverse charge) a zavedení povinnosti podávat tzv. kontrolní výkaz. Přenesení daňové povinnosti mezi dvěma plátci daně z přidané hodnoty se od 1. 1. 2015 může […]

 • Zjednodušení komunikace s Finančním Úřadem konečně v provozu – Datová informační schránka

  od Barbora Spáčilová | 2. září 2014

  Finanční správa České republiky připravuje zavedení nové přílohy k přiznání k dani z příjmů právnických osob, tzv. Přehled transakcí spojených osob.    V letošním roce byl Finančním úřadem zpřístupněn nový nástroj pod názvem Datová informační schránka. Jedná se o online databázi dat vztahujících se k daňovým povinnostem Vaší společnosti. V této databázi naleznete stav všech Vašich daňových účtů a jejich finanční historii, včetně nedoplatků, přeplatků, […]

 • Kontrolní výkaz pravděpodobně bude povinný od roku 2016

  od Barbora Spáčilová | 27. srpna 2014

  Součástí velké novely zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, která se v současnosti nachází v připomínkovém řízení je zahrnuta také povinnost podávat od začátku roku 2016 tzv. Kontrolní výkaz. Podává se za každé zdaňovací období plátce spolu s přiznáním k DPH. Na rozdíl od přiznání k DPH, kde se pro jednotlivé typy plnění vyplňují pouze celkové součtové hodnoty, Kontrolní výkaz obsahuje […]

 • Přehled transakcí spojených osob má za úkol zamezit přenášení výnosů mimo tuzemsko

  od Barbora Spáčilová | 23. srpna 2014

  Finanční správa České republiky připravuje zavedení nové přílohy k přiznání k dani z příjmů právnických osob, tzv. Přehled transakcí spojených osob.   Povinnost podat tuto přílohu budou mít společnosti splňující alespoň jedno ze tří následujících kritérií: Aktiva větší než 40 mil., roční obrat větší než 80 mil., nebo průměrný přepočtený počet zaměstnanců větší než 50. Obsahem přílohy má potom být […]