• Jak na elektronickou komunikaci s finanční správou?

  od Barbora Spáčilová | 6. února 2015

  Nové nařízení o elektronické komunikaci s úřady finanční správy má za následek některé nejasnosti. Mnozí z těch, koho se změny týkají si nejsou jisti, jak v komunikaci postupovat, nebo na která přiznání se povinnost vztahuje. Na následujících řádcích Vám proto přinášíme shrnutí celé problematiky. Elektronické podání je povinné pro všechny daňové subjekty, které mají zpřístupněnu datovou schránku nebo které […]

 • Silniční daň a daň z nemovitosti od ledna 2015

  od Barbora Spáčilová | 5. února 2015

  Nezapomeňte také, že k datu 31. 1. 2015 se podává daňové přiznání k dani silniční za rok 2014 a přiznání k dani z nemovitostí za rok 2015. Poplatníci, kteří mají zřízenou datovou schránku, musí tato přiznání nově zaslat elektronicky. Ke stejnému datu musí plátci daň nejen přiznat, ale také zaplatit.   

 • Schválená verze Zákona o DPH pro rok 2015

  od Barbora Spáčilová | 4. února 2015

  Před Vánocemi jsme Vás informovali o plánovaných daňových změnách pro rok 2015. Na novelizovaných ustanoveních Zákona o daních z příjmů a Daňového řádu, které byly schváleny již před jeho vydáním, nedošlo k žádným dalším změnám. Jelikož však byla novela Zákona o dani z přidané hodnoty ještě ve schvalovacím procesu, během kterého nastaly některé změny a odklady platností, přinášíme Vám jejich krátký přehled. Stavební pozemky […]

 • Daňové změny v roce 2015 – Co nás čeká v daních nového? Díl II.

  od Barbora Spáčilová | 18. prosince 2014

  O několika změnách jsme Vás již informovali v předešlém dílu novinek pro rok 2015. Dnes přicházíme s několika dalšími. Zákon o daních z příjmů Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, zavádí řadu novinek zejména ve zdanění příjmů fyzických osob. Jednou z nich je změna osvobození od daně z příjmů u investičního životního pojištění. U něj bude osvobození i nadále podléhat pouze ta část příspěvku zaměstnavatele […]

 • Daňové novinky a změny v roce 2015 – Co nás čeká v daních nového? Díl I.

  od Barbora Spáčilová | 16. prosince 2014

  Jak jsme Vás již informovali v předešlém vydání našeho newsletteru i na webových stránkách, od 1. ledna 2015 se rozšiřuje přenesení daňové povinnosti na nové druhy zboží. Opatření odůvodňují zákonodárci snahou o zamezení daňových podvodů. Jedná se zejména o elektroniku (tablety, mobilní telefony, počítače a jejich komponenty), surové rudy, či obiloviny, technické plodiny a olejnatá semena. Návrh nařízení vlády, které upřesní použití tohoto […]