• Přenesení daňové povinnosti, či druhá sazba DPH. Co přinesou Velká a Malá novela zákona o dani z přidané hodnoty?

  od Barbora Spáčilová | 30. října 2014

  Ve druhém čtení se nachází vládní návrh novely zákona o dani z přidané hodnoty, zavádějící do české právní úpravy několik zásadních novinek. Jedná se o tzv. „velkou“ novelu, která přináší zejména rozšíření režimu přenesení daňové povinnosti (známé pod názvem reverse charge) a zavedení povinnosti podávat tzv. kontrolní výkaz. Přenesení daňové povinnosti mezi dvěma plátci daně z přidané hodnoty se od 1. 1. 2015 může vztahovat, v případě že tak vláda rozhodne svým nařízením, nově také na:

  • dodání mobilních telefonů, laptopů, tabletů, herních konzolí, či jejich součástek před finální kompletací
  • dodání plynu a elektřiny obchodníkovi, který dané komodity nakupuje pro účely dalšího prodeje
  • poskytnutí telekomunikačních služeb
  • dodání obilovin a technických plodin, včetně olejnatých semen a cukrové řepy, které nejsou běžně používány v nezměněném stavu ke konečné spotřebě
  • dodání surových nebo polorozpadlých kovů včetně drahých kovů.

  Pracovní verze vládního nařízení, které upravuje způsob a vymezení zboží a služeb, které budou od 1. 1. 2015 podléhat režimu přenesení daňové povinnosti, nezahrnuje prozatím poskytování telekomunikačních služeb a dodání plynu a elektřiny obchodníkovi. U dodání mobilních telefonů, laptopů, tabletů, a jejich součástek a integrovaných obvodů se režim přenesení daňové povinnosti použije pouze u předmětného plnění s celkovým základem daně na daňovém dokladu vyšším než 10 000 Kč. U dodání obilovin, technických plodin, surových kovů nebo emisních povolenek není stanovena spodní hranice, proto se použije režim přenesení daňové povinnosti u všech zdanitelných plnění. Původní seznam přenesení daňových povinností (stavební a montážní práce, dodání zlata, emisních povolenek a odpady a šroty) se tak může značně rozrůst. Vyplňování tzv. „Výpisu z evidence pro daňové účely vedené podle  92a zákona o dani z přidané hodnoty“, který pokrývá hlášení o přenesení daňové povinnosti, se zejména díky zahrnutí dodání mobilních telefonů, laptopů a tabletů stane součástí podání přiznání k dani z přidané hodnoty téměř každé společnosti. Zákon také umožní, opět nařízením vlády, aplikaci Mechanismu rychlé reakce, kde dočasně zavede na dodání konkrétního zboží respektive poskytnutí konkrétní služby režim přenesení daňové povinnosti. Jak rozšíření působnosti tohoto režimu, tak zavedení mechanismu rychlé reakce vláda cílí na specifické skupiny podvodů na odvodech daně z přidané hodnoty v souladu s legislativním trendem na úrovni EU.

  Kontrolní výkaz najde ukotvení v zákoně

  Navíc zákon obsahuje legislativní ukotvení povinnosti podávat Kontrolní výkaz, a to s účinností od 1. 1. 2016. O této povinnosti jsme Vás podrobně informovali v našem srpnovém Newsletteru, zde pouze doplníme některé nové informace, zejména o sankce za pozdní a chybné podání. Kontrolní hlášení se podává za kalendářní měsíc (i u čtvrtletních plátců DPH (!)) a to do 25 dnů po skončení kalendářního měsíce. Za pozdní podání Kontrolního výkazu bez vyzvání správcem daně je zákonem stanovena pokuta 1000 Kč, podání po výzvě správcem daně v náhradní lhůtě 5 dnů 10 000 Kč. Za nepodání v náhradní lhůtě je pokuta 50 000 Kč. V případě závažného ztěžování nebo maření správy daní má správce právo udělit plátci pokutu až ve výši 500 000 Kč.

  Malá novela zavádí sníženou sazbu DPH

  Dan z přidané hodnoty Na půdě Senátu se dále nachází poslaneckou sněmovnou již schválený návrh „malé“ novely zákona o dani z přidané hodnoty. Ten zavádí druhou, sníženou sazbu DPH ve výši 10%. Snížené sazbě budou od 1. 1. 2015 podléhat knihy, léky a kojenecká výživa.