• Přenesená daňová povinnost pro plyn a elektřinu

    od Jaroslava Dolejšová | 15. ledna 2016

    Od 1. 2. 2016 dojde k rozšíření mechanismu přenesení daňové povinnosti také na dodání plynu a elektřiny mezi dvěma plátci, a to v případě, že hodnota dodaného zboží v rámci jednoho plnění převýší na základu daně 100 000 Kč. Zároveň se použití tohoto režimu mírně upraví, jelikož na základě dobrovolné domluvy obou plátců bude moci být režim přenesení daňové povinnosti aplikován i u plnění pod hranicí 100 000 Kč.