• Přehled transakcí spojených osob má za úkol zamezit přenášení výnosů mimo tuzemsko

  od Barbora Spáčilová | 23. srpna 2014

  Finanční správa České republiky připravuje zavedení nové přílohy k přiznání k dani z příjmů právnických osob, tzv. Přehled transakcí spojených osob.

   

  Povinnost podat tuto přílohu budou mít společnosti splňující alespoň jedno ze tří následujících kritérií:

  • Aktiva větší než 40 mil.,
  • roční obrat větší než 80 mil., nebo
  • průměrný přepočtený počet zaměstnanců větší než 50.

  Obsahem přílohy má potom být nákup a prodej dlouhodobého hmotného, nehmotného a investičního majetku spojené osobě, dodání a nákup zboží, poskytnutí či přijetí služby mezi spojenými osobami. Dále se do přílohy budou uvádět vzájemné úroky, licenční poplatky, podíly na zisku a přehled změn ve vzájemných pohledávkách a závazcích.

  Společnosti splňující alespoň jedno ze tří výše zmíněných kritérií, které mají kladný výsledek hospodaření, budou podávat tuto přílohu za každou zahraniční spojenou osobu zvlášť. Společnosti ve ztrátě budou nicméně nuceny podávat tuto přílohu i za každou tuzemskou spojenou osobu zvlášť. Důvodem této úpravy je potlačit cílené snižování základu daně a přenesení výnosů mimo tuzemsko.

  Upozorňujeme, že o zavedení přílohy ještě není definitivně rozhodnuto a že konkrétní nastavení se ještě může změnit.

  Stáhněte si návrh přílohy zde.