• Povinná elektronická registrace tržeb v České republice od roku 2017

    od Barbora Spáčilová | 8. srpna 2014

    V rámci boje proti daňovým únikům státy Evropské Unie zavádějí komplexní opatření na jejich potírání. Jedním z klíčových opatření je elektronická registrace tržeb pomocí tzv. elektronické registrační pokladny. Ve státech, kde obdobná pravidla již platí, se výběr daní ve službách zřetelně zlepšil.

    Principem elektronických zařízení je za běžných okolností nesmazatelná paměť uskutečněných transakcí. Ta zabraňuje zpětné manipulaci s daty. Často uváděnou nevýhoudou je vysoká pořizovací cena, která zatíží především malé a střední podnikatele v pohostinstvích, restauracích, či malých prodejnách. Tento systém první generace také nenabízí aktivní možnost rozlišit, zda podnikatel nevyužívá místo elektronické registrační pokladnice jiné zařízení, případně neprodává zboží či neposkytuje služby bez vystavení daňového dokladu.

    Od 1. 1. 2014 byla proto v Chorvatsku a v Maďarsku uvedena do provozu druhá generace elektronických pokladen. Významným rozdílem je okamžité elektronické odesílání transakcí do databáze Finančního úřadu. Z tohoto důvodu musí být pokladna neustále napojena na internet či mobilní síť. Kontrolnímu orgánu tak systém umožňuje aktivně zasáhnout v situacích, kdy v provozní době podniku několik hodin nedošlo k fakturaci žádných služeb či zboží. V případě Chorvatska, díky zavedení tohoto opatření, došlo jak k prokazatelnému několikanásobnému zvýšení objemu vystavených daňových dokladů, tak k nárůstu počtu odnětí provozních licencí.

    Systémy obou zemí se nicméně liší svým technickým provedením. Zatímco v Chorvatsku existuje pokladní software aplikovatelný na různé verze pokladen, počítačů a tabletů, v Maďarsku zvolili nákladnější řešení, vynucující koupi nové verze pokladny. V České republice zákonodárci chystají zavedení povinné elektronické registrace tržeb k 1. 1. 2017. Uvažovaný systém se potom pravděpodobně bude přiklánět spíše k chorvatskému modelu.