• Pokyn GFŘ k jednotnému postupu při uplatňování některých ustanovení o daních z příjmů

    od Barbora Spáčilová | 18. února 2015

    Ministerstvo financí vydalo v nedávné minulosti také Pokyn D-22, který nahrazuje pokyn GFŘ D-6, č.j. 32320/11-31, k jednotnému postupu při uplatňování některých ustanovení zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, uveřejněný ve Finančním zpravodaji č. 7/2011.

    Pokyn D-22 lze poprvé použít za zdaňovací období, které započalo v roce 2014. 

    Pokyn_GFR_D-22