• Plná elektronizace komunikace s Českou správou sociálního zabezpečení již v lednu

  od Barbora Spáčilová | 20. listopadu 2013

  Ačkoli povinnost komunikovat s orgány sociální zprávy jen elektronicky nepostihne v letošním lednu zatím všechny podnikatelské subjekty, valnou většinu ano. Připravili jsme proto pro Vás malý přehled, čeho se změny týkají a jak ve věci komunikace postupovat.

  Zatímco osoby samostatně výdělečně činné jsou pro příští rok od povinnosti osvobozeny, všem právnickým osobám  končí 31. 12. 2013 přechodné období, kdy byla udělena výjimka ze zákona. Možností jak elektronicky komunikovat s úřady je více, my Vám níže představíme ty nejdůležitější. Již dnes využívá možnost elektronického podání mnoho českých společností, dle Statistické ročenky z oblasti důchodového pojištění pro rok 2012 tak činily tři pětiny z nich. A ačkoli s sebou zavedení těchto procesů přináší na počátku některé obtíže, kromě dlouhodobě zmenšené administrativní zátěže se také v případě chybného podání velmi rychle společnost dozví o nutnosti oprav.

  S ČSSZ lze komunikovat elektronickou poštou, za pomoci datových schránek, nebo prostřednictvím veřejného rozhraní. Pokud použijete elektronickou poštu, bude od Vás ČSSZ vyžadovat ověřený elektronický podpis. Ten v současnosti vydávají tři autority: První certifikační autorita (http://www.ica.cz/), eIdentity (http://www.eidentity.cz/Home,$Border.$DirectLink.direct?sp=Scs) a Česká pošta prostřednictvím  Czech Point. Na poštách lze vše vyřídit osobně a elektronický podpis stojí kolem 320 Kč na rok.

  Datové schránky jsou naopak zdarma a  jednu má přidělenu každá právnická osoba v ČR automaticky. Prostřednictvím  datové schránky lze potom komunikovat nejen se státní správou a dalšími orgány, ale i s ostatními podnikatelskými subjekty. V tom případě se již za službu platí. Jde o velmi spolehlivou cestu, neboť všechny úkony prostřednictvím schránky mají váhu písemného podání na úřadě a není tak nutné se dále zabývat elektronickým podpisem. Výjimkou jsou prozatím podání v  souladu s § 123e zákona č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení. Dle vyjádření ČSSZ je ale důležité, zda došlo k podání ze schránky jiné FO, nebo PO ve které podávající figuruje jako společník, či jednatel, potom je elektronický podpis nutný.

  Poslední možností je tak zvané Veřejné rozhraní e-Podání (VREP), pro které je ale nutné zřídit si kvalifikovaný certifikát od některé z výše jmenovaných certifikačních autorit. Ten je dále nutné registrovat na příslušné okresní správě a propojit jej tak s konkrétní fyzickou osobou. V neposlední řadě komunikace prostřednictvím VREP vyžaduje stažení a instalaci certifikátů ze stránek ČSSZ a dodání seznamu manipulujících osob na okresní správu spolu s čísly certifikátů. Odměnu za celou proceduru je potom možnost napojení mzdových a účetních programů přímo na tiskopisy veřejné zprávy a usnadnění některých procesů.

  Pokud máte i po přečtení tohoto blogu otázky ke změnám v komunikaci s úřady sociální správy, neváhejte se na nás obrátit.

  Váš EDM tým