• Ohlašovat každou změnu na finančním úřadě již nebude nutné

  od Barbora Spáčilová | 5. listopadu 2013

  Doposud jsme byli zvyklí oznamovat změny v registračních údajích příslušnému správci daně, tedy finančnímu úřadu. (Ve smyslu § 127, odst.(1) zákona 280/2009 Sb., daňový řád.) Zákon uvádí, že dojde-li ke změně údajů, které je povinen daňový subjekt uvádět při registraci, je povinen tuto změnu oznámit správci do 15 dnů ode dne, kdy nastala.

  Nyní dochází k naplnění dalšího odstavce tohoto paragrafu (4), podle kterého se oznamovací povinnost nevztahuje na údaje, jejichž změnu může správce daně automatizovaným způsobem zjistit z rejstříků či evidencí, do nichž má zřízen automatizovaný přístup.

  Podle webových stránek samotné finanční správy se jedná o následující výčet údajů:

  • Jméno daňového subjektu
  • Příjmení daňového subjektu
  • Název právnické osoby
  • Právní forma
  • Identifikační číslo
  • Adresa místa pobytu
  • Adresa místa podnikání
  • Adresa sídla

  Prvotní registrační povinnost zůstává zachována v podobě, jaké ji známe a nic se nemění ani pro subjekty, které v České republice nemají trvalý pobyt, sídlo, místo ponikání ani provozovnu.

  Tak ačkoli většina změn v daňovém systému v současnosti směřuje k jeho komplikovanosti, v tomto případě se správci daně podařilo podnikatelům administrativu ulehčit. Pevně doufáme, že se k podobným krokům finanční správa bude odhodlávat častěji.

  Pro více informací ke styku s finanční správou neváhejte kontaktovat EDM Utilitas zde.