• Nová kritéria pro posouzení Nespolehlivých plátců platná od počátku října 2014

  od Barbora Spáčilová | 5. listopadu 2014

  O institutu Nespolehlivého plátce, neboli NESPP, jsme Vás již dříve informovali prostřednictvím Newsletteru i webových stránek. Od 1. října 2014 ovšem dochází ke změnám v klasifikaci společností, které se mohou na seznam NESPP zařadit.

  Pravděpodobně největší změnou je snížení limitu nedoplatku DPH na Finančním úřadě.  Zatímco v minulosti se na seznam mohly dostat subjekty, které ve třech za sebou jdoucích měsících měly kumulativní nedoplatek daně nad 10 milionů korun, od října již budou ohroženy i společnosti, jejichž dluh dosahuje “pouze” 500 tisíc.

  Další součásti nové klasifikace

  Generální finanční ředitelství také zařadilo mezi kritéria nesoučinnost (nekontaktnost) s orgány státní správy. Podle něj bude příslušný úřad postihovat subjekty, které nereagují na výzvy finančního úřadu, či nejsou schopny doložit požadované informace. Ačkoli GFŘ ve svém prohlášení uvádí, že opatření v žádném příadě nemá za cíl postihovat “bežné” plátce, kteří se dopustili neúmyslného pochybení, nestihli ho včas napravit, ale jinak plní své základní daňové povinnosti řádně, nelze vyloučit, že může dojít k postihu na základě individuláního rozhodnutí pracovníků FÚ. Je proto více než žádoucí věnovat komunikaci s úřadem zvýšenou pozornost.

  Novinkou je také klasifikace NESPP na základě uvedení nepravdivého údaje ohledně skutečného sídla společnsoti. Opatření se zaměřuje na virtuální a „home-office“ společnosti, které se tak vyhýbají placení DPH.