• Nová čísla finančních úřadů

    od Aleš Vávra | 6. ledna 2013

    K 1. 1 2013 nabyl účinnosti zákon č. 456/2011 Sb., o Finanční správě České republiky, ve znění pozdějších předpisů, který nahrazuje dosavadní zákon č. 531/1990 Sb., o územních finančních orgánech, ve znění pozdějších předpisů. V souvislosti s nabytím účinnosti zákona o Finanční správě České republiky došlo k rozsáhlé reorganizaci české daňové správy, která bude mít vliv i na samotné placení daní od začátku roku 2013.

    Výběrem daní je pověřeno nově pouhých 14 Finančních úřadů, jejichž čísla účtů naleznete na adrese:

    http://cds.mfcr.cz/cps/rde/xchg/cds/xsl/placeni_dani.html?year=0%C2%93