• Seznam nespolehlivých plátců DPH

  od Barbora Spáčilová | 23. května 2013

  Ačkoli §109, odst. 2. písm. c) zákona č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty vstoupil v platnost již k 1.4.2013, užívání registru nespolehlivých plátců bude nutné až s půlročním zpožděním. Rozhodlo tak Generální finanční ředitelství dne 29. 3. 2013 s odůvodněním, že změna tohoto rozsahu se musí nejdříve „zaběhnout“.

  Jak se tedy podle nového znění zařídit? Již nyní má každý plátce DPH, firma nebo živnostník, povinnost nahlásit své platební údaje do centrálního registru. Součástí je kromě názvu firmy (jména osoby) i identifikační číslo a číslo účtu (či čísla účtu). Od 30. 9. 2013 při transakcích mezi plátci DPH má první z nich povinnost nahlédnout do registru ministerstva financí. Pokud se jeho obchodní partner nachází v rejstříku nespolehlivých plátců, nebo jsou jeho platební údaje nekompletní, má plátce možnost uhradit v transakci pouze částku bez DPH. Zbylou část odvádí přímo místně příslušnému finančnímu úřadu. Ministerstvo financí se tak chce vyhnout situaci, kdy si obě ze stran transakce umyjí nad platbou DPH ruce.

  Další situace, na které se zákon vztahuje, jsou:

  • Pokud platba za plnění zcela, nebo částečně proběhla na bankovní účet vedený mimo Českou republiku, nebo
  • Pokud došlo k bezhotovostnímu převodu na jiný účet, než ten, který obchodní partner uvedl ke zveřejnění ministerstvu financí.

  Nespolehlivým se plátce stává, pokud závažným způsobem poruší své povinnosti vztahující se ke správě daně a správce rozhodne o jeho nespolehlivosti. Proti rozhodnutí se může plátce odvolat do 15 dnů, kdy jeho odvolání má odkladný účinek. Statutu nespolehlivého plátce se lze zbavit požádáním správce daně. Ten může rozhodnout, že plátce již není nespolehlivý. Zažádat ale může plátce pouze, pokud v posledním roce řádně plní svou daňovou povinnost a pokud od poslední žádosti, nebo od zařazení do registru uběhl alespoň jeden rok.

  Více informací naleznete §106, §109 a §109a, odst. 2. písm. c) zákona č. 235/2004 Sb., nebo kontaktujte EDM Utilitas zde.