• Kontrolní výkaz DPH – otázky a odpovědi

  od Barbora Spáčilová | 12. června 2014

  Již dříve jsme Vás informovali o snaze nové vlády sestavit novelu zákona zavádějící povinnost podnikatelů podávat kontrolní výkaz DPH. V současnosti připadá začátek platnosti ustanovení na leden 2016.

   
  Kdy musím kontrolní výkaz podávat?

  Povinnost podávat finančnímu úřadu kontrolní výkaz se na vás bude vztahovat, pokud jste pro jiného plátce DPH uskutečnili zdanitelné plnění s místem plnění v České republice nebo pro Vás bylo uskutečněno zdanitelné plnění s místem plnění tamtéž. Kontrolní výkaz budete podávat za zdaňovací období, ve kterém jste uskutečnili zdanitelné plnění na výstupu nebo jste uplatnili nárok na odpočet daně na vstupu. Kromě plnění realizovaných mezi tuzemskými plátci se jedná i o  pořízení zboží z jiného členského státu EU, dodání zboží s instalací nebo montáží a přijetí zdanitelných plnění v režimu reverse charge.

   

  Kdy naopak kontrolní výkaz nepodávám?

  V klidu ohledně daňových výkazů můžete zůstat, pokud:

  • uskutečňíte zdanitelná plnění pro osoby, které nejsou plátci DPH,
  • uskutečňíte    uskuteční plnění osvobozená od daně bez nároku na odpočet daně,
  • uskutečníte plnění osvobozená od daně s nárokem na odpočet daně,
  • neuskuteční za zdaňovací období žádná zdanitelná plnění s místem plnění v tuzemsku.

   
  Jaké údaje musí výkaz obsahovat?
  Obě strany, tedy jak poskytovatel služby či zboží, tak jejich příjemce, mají povinnost uvádět údaje, které souhlasí s příslušným daňovým dokladem:

  a)      Daňové identifikační číslo plátce, či poskytovatele

  b)      Evidenční číslo daňového dokladu uvedené vystavovatelem

  c)      Rozsah a předmět plnění

  d)     Den uskutečnění plnění nebo den přijetí úplaty, pokud před uskutečněním plnění vznikla povinnost ke dni přijetí úplaty přiznat daň

  e)      Základ daně

  f)       Sazbu daně

  g)      Výši daně v české měně.

   

  Jak a kdy mám výkaz podat?

  Dokument můžete podat pouze elektronicky na adresu podatelny. Tu zveření správce daně (finanční úřad). Ten též stanoví formu a strukturu výkazu, nebo vydá elektronický tiskopis. Výkaz je nutné podat do 25 dnů po skončení daného zdaňovacího období.

   

  Jaké budou sankce za nepodání výkazu?

  Pokud výkaz zcela zapomenete podat, nebo jej podáte opožděně, případně uvedete neúplné či chybné údaje, máte možnost ve stanovené lhůtě nedostatky odstranit. Jinak má správce daně možnost uložit vám pokutu do výše 1 000 Kč, nebo při opakovaném prohřešku do výše 5 000 Kč.

   

  Stále si nejste jisti? Kontaktujte nás.