• Kontrolní výkaz DPH i v České republice?

  od Barbora Spáčilová | 10. března 2014

  Podle zpráv, uveřejněných 5. března chystá nově sestavená vláda návrh zákona, jež zavádí povinnost podnikatelů podávat spolu s daňovým přiznáním též kontrolní výkaz DPH. Opatření má za úkol zamezit daňovým únikům díky propracovanému systému kontroly plateb. Česká vláda tak následuje vývoj na Slovensku, kde společnosti musí podobné výkazy odevzdávat již v tomto roce. Otázky ovšem vzbuzuje nejen časová náročnost tohoto úkonu, ale také zabezpečení dat, která tím stát dostane k dispozici.

   

  Podobně jako na Slovensku má být i v České republice výkaz přehledem všech přijatých i vydaných faktur za dané zdaňovcí období. Pomocí softwaru pak bude mít ministerstvo financí možnost porovnávat data jednotlivých společností a dohledávat nesrovnalosti. Ve výsledku tak bude moci státní správa díky systému monitorovat veškeré finanční toky mezi společnostmi. Ačkoli k těmto datům státní správa již dnes přístup má, bude to poprvé, kdy budou všechna zaznamenána na jednom místě. Tvůrci návrhu tvrdí, že počet osob s přístupem do systému by měl  čítat pouze několik málo osob, pravděpodobně z odboru řízení rizik finanční správy.

   

  Zkušenosti ze Slovenska se prozatím různí, ačkoli žádné excesivní případy odsud zatím známy nejsou. Přestože některé firmy zaznamenaly nárůst časové náročnosti sestavování daňových dokumentů, mnohé společnosti snadno generují výkaz ze svého daňového softwaru. Stejně jako tam by i v České republice výkaz měl obsahovat datum vydání či přijetí faktury, její číslo, IČO a DIČ obchodního partnera. Opatření by nejspíše mělo vzejít v platnost nejdříve na počátku roku 2015.