• Jazykový pobyt v Londýně I.

  od Jaroslava Dolejšová | 22. října 2015

  Naše firma během letních prázdnin vyslala kolegyně z účetního oddělení Hanu a Veroniku na jazykový pobyt do Londýna. Zde tedy studijní pobyt z pohledu Hany.

  IMG_20150723_140838

  Je pro mne nesnadný úkol, zachytit v několika řádcích tolik zážitků z mého pobytu v Londýně.

  Anglii mám velice ráda, zemi věčně zelenou, zemi Shakespeara, Beatles nebo Davida Beckhama.

  Do Anglie mě přivedla nabídka Moniky a Daniely, které mi chtěly pomoci s překonáním mých zábran během konverzace v anglickém jazyce.

  Zdokonalování angličtiny začalo  výstupem na londýnském letišti Heathrow mezi travel asistenty a přemístěním se do místa příjemného ubytování k Marianě v Suttnu.

  Londýn mě přivítal typicky britským počasím. První místo které jsem se rozhodla navštívit jsem vybrala pro tenisty nejznámější svatostánek Wimbledon. Počet taxíků a luxusních aut mi dával tušit, že se blížím k vysněnému cíli. Střídající se ticho s bouřlivým potleskem napovídalo, že hra na hlavním kurtu bude více než napínavá. Nekonečná fronta zájemců o vstup, mě však odradila a nezbývá mi než Londýn navštívit ještě nejméně jednou.

  Do jazykové školy bylo třeba si skutečně přivstat. Průvodci zmiňující se o přeplněných nástupištích a dopravních prostředcích skutečně nelžou. Lidé na mě však působili spořádaně a trpělivě. Další lekce angličtiny měla tedy název ,,How do I get to London School,,.

  Škola hrou, tak doslova probíhala výuka na hodinách v jazykové škole. S Petrem a Akimasou jsme si hráli na dodavatele a zákazníky, odboráře a management, snažili jsme se uzavírat obchody, učili se nová slova a překonávat svoje hranice.

  Zdokonalování pokračovalo ve firmě Clarkson Hyde. Moje představa o pozici Managera kopírky se velmi záhy rozplynula. Pod vedením Williama jsem tvořila inventury, účetní závěrky a jiné v rodném jazyce jednoduché operace. Angličtina mi však kladla překážky v porozumění zadání, zvolení správné kopírky a dokonce i známé funkce v excelu se náhle stali naprosto neznámými. Naštěstí bylo vše vyváženo neuvěřitelnou vřelostí, ochotou a tolerancí mých dočasných kolegů.

  Pobyt v Londýně byl pro mě nezapomenutelnou zkušeností, prověření mých schopností poradit si sama v cizí zemi. Děkuji za spousty zážitků a poznání, které mi tento pobyt přinesl.

   Hana S.

  IMG_20150723_104015