• Informační povinnost GDPR

    od Jaroslava Dolejšová | 24. května 2018

    Informační povinnost dle Nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES.

     

    Informační povinnost EDM