• Elektronická evidence tržeb (EET) odstartuje 1. prosince 2016

  od Jaroslava Dolejšová | 12. května 2016

  Dne 13. dubna 2016 nabyl platnosti vyhlášením ve Sbírce zákonů nový zákon č. 112/2016 Sb., o evidenci tržeb, který zakládá velké části podnikatelů zcela nové povinnosti.

  Podle tohoto zákona si budou muset podnikatelé (fyzické i právnické osoby), kteří přijímají od zákazníků platby v hotovosti nebo platební kartou, pořídit on-line pokladny. Při každém prodeji budou muset zákazníkovi vystavit doklad opatřený unikátním kódem, který bude přidělen finanční správou. Finanční správa bude mít přehled o všech transakcích, a proto bude moci lépe kontrolovat správnost vykazování tržeb. Zákon počítá i se zjednodušeným režimem, který bude možné použít například v případě, kdy podnikatel nemá k dispozici stabilní připojení k internetu. V budoucnu se počítá rovněž s pořádáním tzv. účtenkových loterií. Cílem těchto opatření je podle Ministerstva financí narovnání podnikatelského prostředí a zajištění lepšího výběru daní.

  Start nového systému elektronické evidence tržeb bude probíhat postupně ve 4 fázích:

  1. fáze (od 1. prosince 2016): provozovatelé ubytovacích a stravovacích služeb;
  2. fáze (od 1. března 2017): maloobchod a velkoobchod;
  3. fáze (od 1. března 2018): ostatní činnosti s výjimkou těch ve 4. fázi;
  4. fáze (od 1. června 2018): řemesla a výrobní činnosti.

  V souvislosti se zavedením EET byl schválen doprovodný zákon č. 113/2016 Sb., který bude účinný od 1. prosince 2016. Nejdůležitější novinkou je snížení sazby DPH u stravovacích služeb z 21 % na 15 % (nevztahuje se na prodej alkoholických nápojů a tabákových výrobků). Na základě tohoto zákona budou moci podnikatelé fyzické osoby uplatnit jednorázovou slevu na dani z příjmů ve výši 5 000 Kč. Tato sleva by měla kompenzovat vzniklé náklady na pořízení elektronické pokladny a bude možné ji použít v roce, kdy podnikateli vznikla povinnost elektronicky evidovat tržby.

  Pro více informací doporučujeme navštívit oficiální web www.e-trzby.cz nebo kontaktovat Vašeho daňového poradce.