• EET startuje 1. prosince 2016

  od Jaroslava Dolejšová | 14. listopadu 2016

  Dne 1. prosince 2016 nabyde účinnosti velmi diskutovaný zákon č. 112/2016 Sb., o evidenci tržeb, na základě kterého budou muset podnikatelé on-line evidovat přijaté platby uskutečněné v hotovosti, stravenkami nebo platebními kartami.

  V tomto systému nebudou evidovány platby mezi bankovními účty formou bankovních převodů. Během listopadu 2016 probíhá testovací provoz systému.

  První skupinou podnikatelů, kterých se bude EET týkat, jsou poskytovatelé ubytovacích a stravovacích služeb, kteří budou muset elektronicky evidovat tržby již od 1. prosince 2016. Od tohoto data budou muset svým zákazníkům vydávat doklady opatřené unikátními kódy přidělenými Finanční správou. Ostatní podnikatelé se budou připojovat postupně v následujícím časovém harmonogramu:

  • od 1. března 2017: maloobchod a velkoobchod;
  • od 1. března 2018: ostatní činnosti s výjimkou těch ve 4. fázi a
  • od 1. června 2018: řemesla a výrobní činnosti.

  Zákon umožňuje v určitých případech tržby evidovat v tzv. zjednodušeném režimu (u prodeje zboží a služeb na palubě dopravních prostředků a v situaci, kdy by běžný způsob evidence znemožnil nebo zásadně ztížil plynulý a hospodárný výkon činnosti). Podnikatel může výše uvedený režim použít pouze v případě, že mu správce daně udělí povolení pro evidování tržeb ve zjednodušeném režimu. Podnikatel musí podat žádost obsahující zejména důvody, které svědčí pro naplnění podmínek pro vydání povolení (např. informace, že v provozovně není možné zřídit internetové připojení). U zjednodušeného režimu se na účtence neuvádí kódy přidělené Finanční správou a údaje o evidované tržbě se musí odeslat správci daně datovou zprávou nejpozději do 5 dnů od uskutečnění evidované tržby.

  Na některé druhy tržeb se EET nevztahuje, jedná se například o ojedinělé příjmy podnikatele přijaté v hotovosti, tržby z prodeje zboží z prodejního automatu, z provozování veřejných toalet apod.

  Podnikatelům, kteří nebudou plnit povinnosti dané zákonem, hrozí uložení pokuty až do výše 500 tis. Kč. Ve zvlášť závažných případech může být dokonce nařízeno uzavření provozovny nebo pozastavení výkonu činnosti.

  Jako určitou kompenzaci vzniklých nákladů podnikatelů souvisejících se zavedením EET byl schválen doprovodný zákon č. 113/2016 Sb., který je rovněž účinný od 1. prosince 2016. Nejdůležitější novinkou je snížení sazby DPH u stravovacích služeb z 21 % na 15 % (nevztahuje se na prodej alkoholických nápojů a tabákových výrobků). Na základě tohoto zákona budou moci podnikatelé fyzické osoby uplatnit jednorázovou slevu na dani z příjmů ve výši 5 000 Kč. Tuto slevu bude možné uplatnit v roce, kdy podnikateli vznikla povinnost elektronicky evidovat tržby.

  Pro více informací doporučujeme navštívit oficiální web www.etrzby.cz nebo kontaktovat Vašeho daňového poradce. Dotazy na EET lze směřovat i na infolinku Finanční správy na telefonním čísle 225 092 392.