• Dopad německé minimální mzdy na české podnikatele

  od Barbora Spáčilová | 16. března 2015

  Od začátku roku 2015 vstoupil v Německu v platnost Zákon o minimální mzdě. Ten může ovlivnit i některé české zaměstnance a zaměstnavatele. Minimální mzdu ve výši 8,50 EUR za hodinu totiž musí pobírat nejen němečtí zaměstnanci, ale také zaměstnanci ostatních zemí, kteří celou, nebo část své práce vykonávají na území SRN.

  Zákon o minimální mzdě vstoupil v Německu v platnost k 1. lednu 2015 a vztahuje se na všechny zaměstnance pracující na území Spolkové Republiky Německo, bez ohledu na to, zda jsou zaměstnanci německé, či zahraniční společnosti. Podle nového zákona tedy musí i české společnosti, které vyšlou, byť jen na omezenou dobu, svého zaměstnance do Německa, tomuto platit minimální mzdu dle tamního tarifu.

  Opatření je platné bez ohledu na druh pracovního poměru a ze zákona se vztahuje i na tranzitní zahraniční zaměstnance, kteří jsou v Německu jen dočasně – například pří práci v osobní, nebo nákladní dopravě.

  Dočasné osvobození od placení minimální mzdy

  Toto ustanovení vyvolalo velkou vlnu nevole v ostatních členských zemích. Na základě protestu jednotlivých zemí prošetřuje příslušná komise v Bruselu, zda je či není tento zákon v souladu s Evropskou legislativou. Do doby, než komise rozhodne, platí pro zahraniční společnosti osvobození od vyplácení minimální mzdy dle německého tarifu. Osvobození se ovšem nevztahuje na kamionovou dopravu, při které dochází k nakládce, nebo vykládce zboží na území SRN. Obdobně je tomu v případě zaměstnanců, kteří své zaměstnání vykonávají v Německu dlouhodobě.

  Ohlašovací povinnost na celním úřadě

  Ve smyslu zákona §20 MiLoG o minimální mzdě, musí zahraniční (tedy i čeští) zaměstnavatelé ohlásit výkon práce svých zaměstnanců na území SRN ještě před počátkem výkonu práce. Ohlášení musí být podané v německém jazyce a mělo by obsahovat základní informace o zaměstnanci, jako je jméno a datum narození, ale také informace o začátku a ukončení pracovní činnosti, místo a její druh, či údaje o zákazníkovi. V neposlední řadě se musí společnost zavázat, že dodrží Zákon o minimální mzdě. Doklady o vyplacení této mzdy jsou potom společnosti povinny ukládat po dobu nejméně dvou let.

   

  Máte otázky k německé minimální mzdě? Obraťte se na nás.