• Daňové novinky a změny v roce 2015 – Co nás čeká v daních nového? Díl I.

  od Barbora Spáčilová | 16. prosince 2014

  Jak jsme Vás již informovali v předešlém vydání našeho newsletteru i na webových stránkách, od 1. ledna 2015 se rozšiřuje přenesení daňové povinnosti na nové druhy zboží. Opatření odůvodňují zákonodárci snahou o zamezení daňových podvodů. Jedná se zejména o elektroniku (tablety, mobilní telefony, počítače a jejich komponenty), surové rudy, či obiloviny, technické plodiny a olejnatá semena.

  Návrh nařízení vlády, které upřesní použití tohoto režimu přenesené daňové povinnosti v praxi, počítá s minimální výší plnění na jednom daňovém dokladu, a to ve výši 100 000 Kč. V případě dokladu se sumou předmětných plnění nižší bude zachován standardní režim DPH. Upozorňujeme, že nařízení ještě není implementováno a jeho parametry, zejména spodní hranice aplikace režimu přenesení daňové povinnosti, se ještě mohou měnit.

  Druhá snížená sazba DPH

  Další avizovanou novinkou v pro rok 2015 je zavedení druhé, snížené sazby DPH. Sazba ve výši 10% bude nově platit u dodání knih a časopisů, léků a dětských plen. Ostatní sazby zůstávají v nezměněné podobě na úrovni 21% a 15%.

  Daň z prodeje nemovitostí a stavebních a montážních prací

  Technickou změnou v zákoně o DPH prošly paragrafy 48, 48a, 56 a 56a, které upravují prodej nemovitostí a užití sazby u stavebních a montážních prací. Jedná se zejména o změnu názvosloví a struktury zákona. K většímu množství obsahových změn u využití DPH v těchto ustanoveních nedošlo. Výjimkou je nová možnost uplatnění DPH na výstupu u pozemku osvobozeného od DPH, což do 31. 12. 2014 není možné. Plátce se může rozhodnout, že u dodání pozemku nebo nemovité věci osvobozené od daně uplatňuje daň. Pokud je příjemce plnění plátcem, je třeba k tomuto kroku jeho předchozího souhlasu. V takovém případě se použije režim přenesení daňové povinnosti.

  Telekomunikační služby a služby rozhlasového a televizního vysílání

  U telekomunikačních služeb, elektronicky poskytovaných služeb a služeb rozhlasového a televizního vysílání se upravuje celkový režim uplatnění a správy daně z přidané hodnoty. Místem plnění při poskytnutí takovéto služby osobě nepovinné k dani, je od 1. 1. 2015 místo příjemce služby. V důsledku je plnění předmětem sazby příslušnosti v zemi, kde se nachází její příjemce. Výběr daně se provádí prostřednictvím režimu jednoho správního místa. To umožňuje výběr a správu DPH pro území cele Evropské Unie jak pro evropské poskytovatele, tak pro poskytovatele těchto služeb z třetích zemí.

   

  Máte otázky? Neváhejte se nás zeptat.

  dank-z-pridane-hodnoty