• Daňové termíny pro červenec až prosinec 2014

  od Barbora Spáčilová | 21. června 2014

  Polovina roku 2014 je již za námi, přesto zbývá ještě mnoho daňových termínů, které je vhodné v tomto roce ještě dodržet. Vybrali jsme pro Vás ty nejdůležitější, které se neopakují s měsíční periodicitou. Dodejme snad jen připomínku, že měsíční plátci DPH podávají souhrnné hlášení a výpis z evidence dle §92a každý měsíc do 20. dne.

   
  Červenec

  1.7. – daň z příjmů a pojistné: – podání přiznání a úhrada daně a důchodového spoření a pojistného za rok 2013, má-li poplatník povinný audit nebo mu přiznání zpracovává a předkládá daňový poradce

  25.7. – DPH: přiznání, souhrnné hlášení a výpis z evidence za Q2 a červen

  Září

  15. 9. – daň z příjmů: – čtvrtletní záloha na daň

  30. 9. – DPH: – poslední den lhůty pro podání žádosti o vrácení DPH z/do jiného členského státu EU

  Říjen

  15. 10. – daň silniční: – záloha za 3. čtvrtletí

  25. 10. – DPH: – přiznání, souhrnné hlášení a výpis z evidence za Q3 a září

  31. 10.  – DPH: – poslední den lhůty pro podání přihlášky k registraci skupiny podle § 95a zákona o DPH, která chce být registrována od 1. ledna následujícího roku, nebo žádosti o zrušení nebo změnu skupinové registrace

  Prosinec

  1. 12. – daň z nemovitých věcí: – splatnost 2. splátky daně (poplatníci s daní vyšší než 5 tis. Kč)

  15. 12. – daň z příjmů: – čtvrtletní nebo pololetní záloha na daň