• Další odklad ručení za nezaplacenou DPH

  od Barbora Spáčilová | 12. září 2013

  Seznamem nespolehlivých plátců jsme se na našem blogu zabývali v článku ze dne 29. 5. 2013. Ručení za nezaplacenou DPH v případě dodavatelů, jimž platíme v hotovosti či bezhotovostně na jiný účet, než je uveden ve veřejně přístupném registru správce daně, mělo naplno vypuknout 1.10.2013.

  K 10. 9. 2013 ovšem  vydalo GFŘ další informaci posouvající zahájení tohoto postupu až na 1.1.2014. Důvodem posunu je tentokrát připravovaná novela zákona o DPH, která má limitovat, od jaké částky se má ručení uplatnit. Do 1. 1. 2014 by tato změna měla být do zákona začleněna.

  Rozhodnutím se tak odsouvá administrativa spojená s ručením za DPH, tedy zkoumání, zda účet na faktuře odpovídá registru správce daně.  Pokud neodpovídá, bude v budoucnu muset společnost zaplatit část peněz dodavateli a část (DPH) finančnímu úřadu. Do ledna tedy tuto povinnost společnosti nemají.

  Celé znění informace GFŘ k přečtení zde.

  Chcete se nás na něco ohledně odkladu ručení DPH zeptat? Kontaktujte nás.