• Další informace ke Kontrolnímu hlášení

    od Jaroslava Dolejšová | 15. ledna 2016

    V minulých dnech byly finanční správou poskytnuty další informace spojené s kontrolním hlášením, novou povinností všech plátců DPH. Týkají se zejména správní praxe při výzvách k opravení chyb v podaném hlášení. Dle vyjádření zástupců Finanční správy bude v zaslané výzvě specifikován řádek a oddíl, který se neshoduje s hlášením podaným protistranou. Navíc bude výzva kumulativní, tj. jestliže se vyskytne při párování jednoho kontrolního hlášení několik nesrovnalostí, uvedou se do jedné výzvy. Přesto v praxi hrozí, že může výzva k opravě údajů přijít i s několikaměsíčním zpožděním, a to v případě pozdně uplatněného nároku Vašeho odběratele.

    Vláda také v současnosti schválila novelu zákona o DPH týkající se kontroverzních pokut u kontrolních hlášení. Pokud v parlamentu nebude novela upravena, bude mít správce daně možnost některé pokuty odpustit, a také se mírně prodlouží doba na opravu chyb po výzvě správce daně – z 5 kalendářních dnů na 5 pracovních.