Jak mám dostat podnikání pod kontrolu?

Pokud Váš obchodní závod vyrostl více než jste čekali, spojil se s jiným obchodním závodem nebo jste koupili konkurenční firmu (fúze a akvizice), pravděpodobně skončila doba, kdy jste nosili všechna čísla v hlavě a automaticky Vám naskakovaly finanční souvislosti jednotlivých podnikatelských kroků.

Ještě než se Vám takový úspěch podaří, zaměřte se na tyto body:

  • Plánování růstu – růst by neměl být náhodný, ale měl by probíhat podle dlouhodobé strategie podnikatelských kroků, které by měly mít svůj daňový a účetní kontext. Mějte růst firmy vždy pod kontrolou.
  • Nastavení plánování a controllingu – měli byste mít průběžný přehled o dopadu podnikatelských kroků zajišťujících růst společnosti. Budete tak snadněji korigovat změny vašeho kurzu.
  • Správný způsob dlouhodobého i krátkodobého financování  – neměli byste svou růstovou strategií obchodní závod předlužit, ale naopak byste neměli zbytečně využívat více vlastních zdrojů než je nutné.
  • Minimalizace daňové zátěže – neplaťte daně zbytečně!
  • Důkladné ověření toho, v jaké situaci je obchodní závod, který kupujete – měli byste z účetního pohledu poznat kupovaný obchodní závod tak, jako znáte svou firmu.
  • Využití externích služeb (outsourcingu) – měli byste přestat dělat činnosti, ve kterých nejste odborníci a soustředit se na to, co Vás živí, protože prudký růst si vyžaduje vaši pozornost.
  • Posouzení rizik spojených s rozšířením regionů působení – přestože EU řadu skutečností standardizovala, měli byste při geografické expanzi předem prověřit daňové a účetní nároky v jiné zemi.
  • Posouzení rizik spojených se změnou produktového portfolia – měli byste před přidáním nových produktů vždy ověřit, zda se nepouštíte do oblasti s odlišným daňovým nebo účetním režimem a pokud ano, tak se na to důkladně připravit.

Jsme kdykoli připraveni k pomoci při plánování Vašeho růstu, během realizace růstové strategie společnosti, ale i tehdy, pokud by Vám růst doslova „přerostl přes hlavu“. Kontaktujte nás!

Chcete vědět více? Kontaktujte nás.