• Změny v oblasti daně z příjmů a dalších navazujících zákonů

  od Jaroslava Dolejšová | 15. února 2016

  Zvýšení daňového zvýhodnění na druhé a další dítě Pro rok 2016 je navrhováno další zvýšení částek daňového zvýhodnění na druhé, třetí a každé další dítě. U druhého dítěte vzroste daňové zvýhodnění z 15 804 Kč na 17 004 Kč ročně, resp. 1 417 Kč měsíčně. U třetího a dalšího dítěte pak z 17 004 Kč na 20 604 Kč ročně, resp. 1 717 Kč měsíčně. Daňové zvýhodnění na první dítě a maximální výše daňového bonusu […]

 • Přenesená daňová povinnost pro plyn a elektřinu

  od Jaroslava Dolejšová | 15. ledna 2016

  Od 1. 2. 2016 dojde k rozšíření mechanismu přenesení daňové povinnosti také na dodání plynu a elektřiny mezi dvěma plátci, a to v případě, že hodnota dodaného zboží v rámci jednoho plnění převýší na základu daně 100 000 Kč. Zároveň se použití tohoto režimu mírně upraví, jelikož na základě dobrovolné domluvy obou plátců bude moci být režim přenesení daňové povinnosti aplikován i u plnění pod hranicí […]

 • EDM má nového daňového poradce

  od Jaroslava Dolejšová | 15. ledna 2016

  V podzimních zkouškách na daňového poradce uspěl člen našeho daňového týmu Martin Šimunek a byl zapsán do registru daňových poradců pod číslem 05054. Tímto mu k velkému úspěchu gratulujeme a přejeme hodně spokojených klientů!

 • Optimalizace daňové povinnosti u skupin spojených osob

  od Jaroslava Dolejšová | 15. ledna 2016

  V nedávném rozsudku (NSS č. j. 9 Afs 57/2015 – 120) se Nejvyšší správní soud zabýval legalitou transformace holdingové struktury u skupiny spojených osob, v dané kauze vedoucí k snížení základů daně u daňových subjektů v ČR ve prospěch jiných členů skupiny v zahraničí. V citovaném rozsudku dospěl NSS k názoru, že i přes dodržení všech formálních náležitostí zákona o daních z příjmů (uznatelnost nákladových úroků a další), došlo […]