• Zvýšení daňového zvýhodnění na druhé a třetí dítě

  od Jaroslava Dolejšová | 12. května 2016

  Od roku 2015 mohou poplatníci daně z příjmů fyzických osob využívat zvýšených sazeb daňového zvýhodnění za druhé, třetí a další vyživované dítě žijící s ním ve společně hospodařící domácnosti. Dne 25. dubna 2016 nabyl platnosti zákon č. 125/2016 Sb., kterým se mění zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů. Touto novelou se výše daňového zvýhodnění za rok podle § 35c […]

 • Elektronická evidence tržeb (EET) odstartuje 1. prosince 2016

  od Jaroslava Dolejšová | 12. května 2016

  Dne 13. dubna 2016 nabyl platnosti vyhlášením ve Sbírce zákonů nový zákon č. 112/2016 Sb., o evidenci tržeb, který zakládá velké části podnikatelů zcela nové povinnosti. Podle tohoto zákona si budou muset podnikatelé (fyzické i právnické osoby), kteří přijímají od zákazníků platby v hotovosti nebo platební kartou, pořídit on-line pokladny. Při každém prodeji budou muset zákazníkovi vystavit doklad opatřený unikátním kódem, […]

 • Změny daně z nemovitých věcí – účinné od 1. 1. 2016

  od Jaroslava Dolejšová | 15. února 2016

  Upřesnění vymezení předmětu daně z pozemků Pozemek, resp. spoluvlastnický podíl na pozemku, který je součástí jednotky v budově bytového domu, nebude od zdaňovacího období 2016 již zdaňován daní z pozemků, ale bude zohledněn v koeficientu, kterým se upravuje podlahová plocha jednotky pro stanovení základu daně ze staveb a jednotek. Pokud k jednotce v bytovém domě nenáleží žádný podíl na pozemku, upravuje se […]

 • Návrhy změn zákonného opatření o dani z nabytí nemovitých věcí – navrhovaná účinnost od 1. 4. 2016

  od Jaroslava Dolejšová | 15. února 2016

  Sjednocení osoby poplatníka daně v osobě nabyvatele nemovité věci u daně z nabytí nemovitých věcí Nově bude poplatníkem daně vždy nabyvatel nemovité věci (kupující). Současně dojde k zániku institutu ručitele daně. To přispěje k jednoznačnosti výkladu a ke zjednodušení úpravy, sníží se také administrativní náročnost. Stávající úprava, která dává v případě koupě a směny možnost výběru, která ze smluvních stran ponese daňovou povinnost, […]

 • Změny ve spotřební dani v roce 2016

  od Jaroslava Dolejšová | 15. února 2016

  Zvýšení sazeb spotřební daně z tabákových výrobků Zavádí se postupné zvyšování spotřební daně z cigaret a dalších tabákových výrobků, a to na základě schváleného tříletého plánu. Sazby se zvýší poprvé k 1. lednu 2016 příštího roku a poté od stejného data i v následujících dvou letech. V důsledku nutného naplnění požadavku směrnice Rady EU ohledně minimálního zdanění cigaret bude v roce 2016 činit zvýšení spotřební daně […]