• Sleva za umístění dítěte (tzv. školkovné) za rok 2014

  od Barbora Spáčilová | 17. března 2015

  Nově můžete jako poplatník daně z příjmu fyzických osob uplatnit novou slevu, tzv. Školkovné, neboli slevu za umístění dítěte. Vzhledem k tomu, že změna se týká již roku 2014, dozvíte se na následujících řádcích, jak pro uplatnění postupovat.  Kdo má nárok na školkovné Slevu za umístění dítěte (podle § 35ba odst. 1 písm. g) zákona o daních z příjmů) lze […]

 • Dopad německé minimální mzdy na české podnikatele

  od Barbora Spáčilová | 16. března 2015

  Od začátku roku 2015 vstoupil v Německu v platnost Zákon o minimální mzdě. Ten může ovlivnit i některé české zaměstnance a zaměstnavatele. Minimální mzdu ve výši 8,50 EUR za hodinu totiž musí pobírat nejen němečtí zaměstnanci, ale také zaměstnanci ostatních zemí, kteří celou, nebo část své práce vykonávají na území SRN. Zákon o minimální mzdě vstoupil v Německu v platnost k 1. lednu 2015 a vztahuje […]

 • Upozornění GFŘ k registračnímu údaji „Skutečné sídlo“

  od Barbora Spáčilová | 19. února 2015

  Registrační údaj „skutečné sídlo“ osoby povinné k dani vychází z ustanovení § 4 odst. 1 písm. i) zákona č. 235/2004 Sb., o DPH. Na rozdíl od formální poštovní adresy jde o místo, kde jsou přijímána zásadní rozhodnutí týkající se řízení subjektu, popřípadě místo, kde se schází jeho vedení. Kde se nachází moje skutečné sídlo? V případě fyzické osoby mluvíme o skutečném […]

 • Pokyn GFŘ k jednotnému postupu při uplatňování některých ustanovení o daních z příjmů

  od Barbora Spáčilová | 18. února 2015

  Ministerstvo financí vydalo v nedávné minulosti také Pokyn D-22, který nahrazuje pokyn GFŘ D-6, č.j. 32320/11-31, k jednotnému postupu při uplatňování některých ustanovení zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, uveřejněný ve Finančním zpravodaji č. 7/2011. Pokyn D-22 lze poprvé použít za zdaňovací období, které započalo v roce 2014.  Pokyn_GFR_D-22

 • Upřesňující informace k povinnému elektronickému podávání

  od Barbora Spáčilová | 18. února 2015

  Od 1. ledna musí společnosti mnohá podání uskutečňovat pouze elektronicky. Jde například o daňové přiznání, dodatečné daňové přiznání a hlášení, a to včetně jejich příloh, nebo žádost o zrušení registrace. Povinnost elektronického podávání podle § 101a zákona o DPH se vztahuje na plátce, kteří činí nebo mají činit výše jmenovaná podání elektronicky, tedy: „Má-li daňový subjekt nebo jeho zástupce zpřístupněnu datovou […]