• Kontrolní výkaz pravděpodobně bude povinný od roku 2016

  od Barbora Spáčilová | 27. srpna 2014

  Součástí velké novely zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, která se v současnosti nachází v připomínkovém řízení je zahrnuta také povinnost podávat od začátku roku 2016 tzv. Kontrolní výkaz. Podává se za každé zdaňovací období plátce spolu s přiznáním k DPH. Na rozdíl od přiznání k DPH, kde se pro jednotlivé typy plnění vyplňují pouze celkové součtové hodnoty, Kontrolní výkaz obsahuje […]

 • Přehled transakcí spojených osob má za úkol zamezit přenášení výnosů mimo tuzemsko

  od Barbora Spáčilová | 23. srpna 2014

  Finanční správa České republiky připravuje zavedení nové přílohy k přiznání k dani z příjmů právnických osob, tzv. Přehled transakcí spojených osob.   Povinnost podat tuto přílohu budou mít společnosti splňující alespoň jedno ze tří následujících kritérií: Aktiva větší než 40 mil., roční obrat větší než 80 mil., nebo průměrný přepočtený počet zaměstnanců větší než 50. Obsahem přílohy má potom být […]

 • Povinná elektronická registrace tržeb v České republice od roku 2017

  od Barbora Spáčilová | 8. srpna 2014

  V rámci boje proti daňovým únikům státy Evropské Unie zavádějí komplexní opatření na jejich potírání. Jedním z klíčových opatření je elektronická registrace tržeb pomocí tzv. elektronické registrační pokladny. Ve státech, kde obdobná pravidla již platí, se výběr daní ve službách zřetelně zlepšil. Principem elektronických zařízení je za běžných okolností nesmazatelná paměť uskutečněných transakcí. Ta zabraňuje zpětné manipulaci s daty. […]

 • Daňové termíny pro červenec až prosinec 2014

  od Barbora Spáčilová | 21. června 2014

  Polovina roku 2014 je již za námi, přesto zbývá ještě mnoho daňových termínů, které je vhodné v tomto roce ještě dodržet. Vybrali jsme pro Vás ty nejdůležitější, které se neopakují s měsíční periodicitou. Dodejme snad jen připomínku, že měsíční plátci DPH podávají souhrnné hlášení a výpis z evidence dle §92a každý měsíc do 20. dne.   Červenec 1.7. – daň z příjmů a pojistné: […]

 • Platby záloh daně z příjmu pro rok 2014

  od Barbora Spáčilová | 15. června 2014

  Vážení klienti, čtenáři a přátelé, dovolujeme si Vám připomenout, že zítra, tedy 16. 6. 2014, je splatná pololetní záloha DPPO. Níže v tabulce najdete všeobecný přehled.   Poplatník, u něhož základ daně tvoří součet dílčích základů daně, zálohy podle § 38a odstavců 3 a 4 neplatí, v tomto případě se prosím obraťte na svého daňového poradce.